Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ny version av handboken Svenskt lagspråk i Finland

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.1.2017 14.30 | Publicerad på svenska 9.1.2017 kl. 14.34
Nyhet

En ny version av handboken Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) har kommit ut. Den nya versionen ersätter 2010 års anvisningar med samma namn (Föreskrifter, anvisningar och rekommendationer från statsrådets kansli 1/2010).

Slaf, som ges som en anvisning från statsrådets kansli, syftar till att samordna användningen av uttryck och termer i det svenska författningsspråket. Anvisningens målgrupp är statsförvaltningen.

Handboken har utarbetats inom Statsrådets svenska språknämnd. Nämnden är samordnande organ i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk och har till uppgift att arbeta för ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland.

Handboken har publicerats i statsrådets kanslis publikationsserie (1/2017). Den tryckta publikationen kan beställas via statsrådets nätbokhandel, och boken finns även i PDF-format i statsrådets publikationsarkiv Valto.

Handboken Svenskt lagspråk i Finland

Information om Statsrådets svenska språknämnd

Ytterligare information: spraknamnden (at) vnk.fi