Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådet godkände Finlands strategi för Östersjöregionen

Utrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.11.2017 13.24
Pressmeddelande 500/2017

Statsrådet godkände Finlands strategi för Östersjöregionen vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 2 november 2017. Målet för strategin är att fastställa Finlands ambitioner med avseende på Östersjöns utveckling under den närmaste framtiden. Enligt visionen i strategin är ett rent Östersjön och en livskraftig marin natur skyddade och hållbart utnyttjade naturresurser. Östersjöregionen bör höja sin kompetens och utnyttja sina resurser som en föregångare i hållbar utveckling. Östersjöregionen är stabil och trygg.

Strategin redogör för Finlands strategiska prioriteter i Östersjöpolitiken. Enligt strategin arbetar Finland aktivt för att regionen globalt ska vara en föregångare när det gäller bioekonomi och cirkulär ekonomi och tillämpning av ny teknik. Finland arbetar också aktivt för att regionen ska utvecklas till en producent av modellösningar för säker och ren sjöfart, marinindustrin och hållbar användning av den marina miljön.

De största utmaningarna för Östersjöregionen anses vara uppnåendet av en god status i den marina miljön, konsekvenserna av klimatförändringen, urbaniseringen och förändringen i befolkningsstrukturen. Också trycket från EU:s olika politikområden, bland annat trycket på finansieringen av sammanhållningspolitiken, ses som stora utmaningar. Till regionens klara styrkor hör de stabila samhällena, den höga utbildningsnivån, de långa samarbetstraditionerna, innovativitet och Östersjöns ekosystemtjänster. Genom att utnyttja och utveckla dessa styrkor har Östersjöregionen goda förutsättningar att vara en föregångare i hållbar utveckling.

Genom det nu godkända statsrådets principbeslut om Finlands strategi för Östersjöregionen uppdateras redogörelsen Östersjöns utmaningar och Östersjöpolitiken, som utarbetades 2009.

Finlands strategi för Östersjöregionen

Ytterligare information: Erja Tikka, Finlands Östersjöambassadör, tfn 0295 351 824, utrikesministeriet och Jussi Soramäki, Specialsakkunnig (EU-ärenden), tfn 0295 160 330, statsrådets kansli