Statsrådet och ministerierna Media

Anvisningarna om statsförvaltningens kommunikation under undantagsförhållanden och försvarstillstånd revideras

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.1.2020 8.13
Nyhet 1/2020

Statsrådets kansli har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda behoven att revidera statsförvaltningens kommunikationsanvisningar för undantagsförhållanden och försvarstillstånd och för att utarbeta ett förslag till en reviderad anvisning.

Den anvisning som arbetsgruppen bereder bildar tillsammans med den anvisning om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen som trädde i kraft den 20 december 2019 en helhet där principerna, ansvaret och organiseringen av myndigheternas kommunikation i olika säkerhetssituationer fastställs.

De tidigare anvisningarna om statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden trädde i kraft 2007 respektive 2013. I dem låg fokus på hanteringen av och kommunikationen i situationer som avviker från det normala. I den anvisning om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen som trädde i kraft i december 2019 har prioriteringarna förändrats. I den behandlas inte undantagsförhållanden och försvarstillstånd, utan hur man kan effektivisera kommunikationen under normala förhållanden och upptäcka och bemöta informationspåverkan. Den arbetsgrupp som nu tillsatts bereder egna, separata anvisningar för kommunikationen under undantagsförhållanden och försvarstillstånd. I anvisningarna preciseras dessutom den kommunikativa beredskapen under normala förhållanden och hur den kan höjas. Särskilda anvisningar har ansetts vara nödvändiga, eftersom det finns separata rättsliga bestämmelser och lagar för undantagsförhållanden.

Arbetsgruppen består av företrädare för statsrådets kansli, republikens presidents kansli, utrikesministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, Säkerhetskommitténs sekretariat och Huvudstaben. Arbetsgruppens mandatperiod är 20.1–31.12.2020 och ordförande för arbetsgruppen är statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski från statsrådets kansli.

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen (på finska)

Ytterligare information: Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör (arbetsgruppens ordförande), tfn 040 536 4821, statsrådets kansli och Kirsti Haimila, specialsakkunnig (arbetsgruppens vice ordförande), tfn 0295 140 122, försvarsministeriet