Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Svar på frågor om regeringens beslut att begränsa offentliga sammankomster – Huvudregeln att alla ansvarar för att självmant följa anvisningarna

inrikesministerietjustitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.3.2020 15.09 | Publicerad på svenska 18.3.2020 kl. 18.16
Pressmeddelande 150/2020

Den 16 mars 2020 fastställde statsminister Marins regering riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland.

Ministerierna och ämbetsverken får nu mycket frågor om hur regeringens riktlinjer ska tillämpas i praktiken. Justitieministeriet har sammanställt svar på vanliga frågor: ”Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten avråds från att i onödan vistas på allmänna platser.” Dessa samlade svar kompletteras kontinuerligt.

Huvudregeln är att varje vuxen ansvarar för att självmant följa begränsningarna vad gäller sammankomster och anvisningarna om att hålla avstånd till andra människor. Det är på de vuxnas ansvar att också barnen följer anvisningarna.

För att vi ska kunna bromsa coronavirusets spridning måste människor undvika sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt. På detta sätt kan vi skydda personer som hör till riskgrupperna och förhindra att hälso- och sjukvårdssystemet inte överbelastas.

Statsrådet fattade beslut om att begränsa offentliga sammankomster för att bromsa coronavirusets spridning och skydda riskgrupperna den 16 mars 2020. Åtgärderna gäller till den 13 april 2020. Detta beslut sattes i kraft genom beslut av Regionförvaltningsverken den 17 mars 2020.  

Justitieministeriet: Vanliga frågor om coronaviruset  

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om att stänga läroanstalter och förbjuda offentliga tillställningar med fler än 10 personer - avi.fi

Ytterligare information: Pekka Timonen, kanslichef, justitieministeriet. Förfrågningar om ytterligare upplysningar kan skickas till [email protected]

Konsta Arvelin, polisinspektör, Polisstyrelsen, tfn  0295 481 698 (frågor om övervakningen)