Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Nya åtgärder behövs för att trygga naturens dragningskraft

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.12.2017 9.37
Pressmeddelande 601/2017

Skogs- och vattenmiljöer skapar goda förutsättningar för naturturism och rekreationsanvändning av naturen i Finland. Trots att möjligheterna att använda skogar och vattenområden för rekreation och turism i princip är goda, kan en naturmiljö som är av dålig kvalitet också försvåra möjligheterna att utveckla naturturismen. Genom att trygga och förbättra kvaliteten på naturmiljön kan man stödja såväl förutsättningarna för naturturism som målen att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet har tillsammans färdigställt en rapport om nya åtgärder för att trygga naturens dragningskraft. Sådana är till exempel avgifter för ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. I rapporten utreds vilka möjligheter nya slags verksamhets- och finansieringsmodeller erbjuder och vilka yttre villkor som gäller för tillämpningen av modellerna i vatten- och skogsmiljöer. Analysen utgår från en översikt över internationell forskningslitteratur, en sammanställning av forsknings- och utvecklingsprojekt och praktiska erfarenheter i Finland samt intervjuer och workshoppar som berörda parter har deltagit i.

De viktigaste åtgärdsförslagen gäller spridning av goda verksamhetsmodeller till nya områden, inledande av försöksprojekt som anknyter till nya finansieringsmekanismer samt forskningsbehov.

Översikten har utarbetats som ett led i projektet ”Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein )”, som syftar till att lyfta fram nya metoder för att utveckla och trygga en hållbar användning av skogar och vattenområden för rekreation och turism. Projektet genomförs inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016.

Rapporten på finska: Uusia keinoja vetovoimaisen luonnon turvaamiseen

Mer information om projektet VirKein (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi

Ytterligare information: Kaisu Aapala, äldre forskare, tfn 0295 251 052, kaisu.aapala(at)ymparisto.fi och Liisa Tyrväinen, professor, Naturresursinstitutet, tfn 050 391 4553, liisa.tyrvainen(at)luke.fi