Stöd för regeringens strategiska beslutsfattande

Statsrådets kansli biträder regeringens strategiska beslutsfattande genom att följa upp genomförandet av regeringsprogrammet och genom att ta fram material för regeringens strategisammanträden.

 

Strategisekretariat

Sirpa Kekkonen, ohjelmaneuvos 
Statsrådets kansli, Hallituksen strategiasihteeristö 0295160181   förnamn.efternamn@vnk.fi


Ulla Rosenström, johtava erityisasiantuntija 
Statsrådets kansli, Hallituksen strategiasihteeristö 0295160188   förnamn.efternamn@vnk.fi


Jouni Varanka, johtava erityisasiantuntija 
Statsrådets kansli, Hallituksen strategiasihteeristö 0295160177   förnamn.efternamn@vnk.fi


Kimmo Hyrsky, specialsakkunnig 
Statsrådets kansli, Hallituksen strategiasihteeristö 0295160191   förnamn.efternamn@vnk.fi


Nina Brander, specialsakkunnig 
Statsrådets kansli, Hallituksen strategiasihteeristö 0295160347   förnamn.efternamn@vnk.fi


Matti Kuivalainen, planerare 
Statsrådets kansli, Hallituksen strategiasihteeristö 0295460375   förnamn.efternamn@vnk.fi


Outi Hiltunen, hallinnollinen avustaja 
Statsrådets kansli, Hallituksen strategiasihteeristö 0295160180   förnamn.efternamn@vnk.fi