Evenemang under jubileumsåret Åland 100

Information om programmet för jubileumsåret Åland 100

Ålands jubileumsorganisation samlar information om jubileumsårets evenemang på sin webbplats

Tidigare tillställningar

 

Jubileumsåret nådde sin kulmen i juni 2022

Jubileumsåret nådde sin kulmen i början av juni 2022. Då hände det mycket framför allt på Åland, men också i Fastlandsfinland och på andra håll i världen.

I juni uppmanades alla att städa stränder och natur från skräp jubileumsåret till ära. Vatten, vattendrag och hav är vår gemensamma sak och viktiga för oss alla. Tanken var att ge en gåva till Åland, oss alla och framtiden och samtidigt främja jubileumsårets teman.

Städjippot pågick i en vecka från den 6 till den 12 juni 2022, med tyngdpunkt på FN:s världshavsdag (den 8 juni) och Ålands självstyrelsedag (den 9 juni) i mitten av veckan. Alla fick delta och gratulera Åland i sociala medier under hashtaggen #åland100 och #cleanupaland100. Alla utmanades att delta – organisationer, företag, individer, kompisgäng och arbetsgemenskaper. 

 

Hundra år sedan Nationernas förbunds beslut

Den 24 juni 2021 hade det förflutit hundra år sedan Nationernas förbunds beslut i Ålandsfrågan.
Finland och Sverige godkände beslutet om Ålands anslutning till Finland och om Ålands självstyrelse den 27 juni 1921.

Statsrådets kansli och Riksarkivet arrangerade evenemanget ”Hundra år sedan Nationernas förbunds beslut”, där Allan Rosas höll ett festföredrag och forskare diskuterade Nationernas förbunds beslut – dess bakgrund och betydelse – ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Evenemanget finns på statsrådets YouTube-kanal

Läs festföredraget

 

Jubileumsåret började den 9 juni 2021

De officiella festligheterna jubileumsåret till ära inleddes på Ålands självstyrelsedag den 9 juni 2021. I programmet fanns bland annat uppvaktning vid statyn över Julius Sundblom och en kvällskonsert som inledde jubileumsåret. Sundblom var central i uppbyggandet av Ålands självstyrelse efter Nationernas förbunds beslut.

Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning på Ålands självstyrelsedag även på Fastlandsfinland. Flaggorna vajar för att fira 100-årsjubileet 9.6.2021 och 9.6.2022.

 

Ålandsveckan i skolorna i mars 2022

Skolor runt om i Finland firade Ålandsveckan från den 21 till den 25 mars 2022. Riksarkivet, Hanaholmens Svenska nu nätverk, Nationalmuseet, Visit Åland, Utbildningsstyrelsen och Pohjola-Norden, tillhandahöll lärare material och program med olika teman, allt från historia till mat och från Ålands näringsliv till kultur. Statsrådets kansli samarbetade med de medverkande aktörerna. 

 

Historia, självstyrelse, demokrati och betydelsen av demilitarisering – många aktörer står för olika seminarier 

Under hösten 2021 och våren 2022 ordnar många privata och offentliga aktörer ett flertal olika seminarier kring jubileumsåret Åland 100:

Under jubileumsåret ordnas det dessutom flera internationella seminarier:

 

Länkar till ytterligare information, material och evenemang som har ordnats tidigare