Evenemang under jubileumsåret Åland 100

Jubileumsåret började den 9 juni 2021

De officiella festligheterna jubileumsåret till ära inleddes på Ålands självstyrelsedag den 9 juni 2021. I programmet fanns bland annat uppvaktning vid statyn över Julius Sundblom och en kvällskonsert som inledde jubileumsåret. Sundblom var central i uppbyggandet av Ålands självstyrelse efter Nationernas förbunds beslut.

Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning på Ålands självstyrelsedag även på Fastlandsfinland. Flaggorna vajar för att fira 100-årsjubileet 9.6.2021 och 9.6.2022.

Hundra år sedan Nationernas förbunds beslut

Den 24 juni 2021 hade det förflutit hundra år sedan Nationernas förbunds beslut i Ålandsfrågan.
Finland och Sverige godkände beslutet om Ålands anslutning till Finland och om Ålands självstyrelse den 27 juni 1921.

Statsrådets kansli och Riksarkivet arrangerade evenemanget ”Hundra år sedan Nationernas förbunds beslut”, där Allan Rosas höll ett festföredrag och forskare diskuterade Nationernas förbunds beslut – dess bakgrund och betydelse – ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Evenemanget finns på statsrådets YouTube-kanal

Läs festföredraget

Städerna i Fastlandsfinland är inbjudna att delta – seminarium i Fredrikshamn i juli

Kuststäderna deltar i jubileumsåret Åland 100 med Fredrikshamn i spetsen. På Fredrikshamns bastion ordnades den 7 juli 2021 sommarseminariet ”Ahvenanmaa 100 Haminassa – Åland 100 i Fredrikshamn”. Se på seminariet från den 7 juli. I Fredrikshamn öppnades även Ålandsparken och en enorm Ålandsflagga hissades i en hundra meter hög flaggstång. 

Historia, självstyrelse, demokrati och betydelsen av demilitarisering – många aktörer står för olika seminarier 

Under hösten 2021 och våren 2022 ordnar många privata och offentliga aktörer ett flertal olika seminarier kring jubileumsåret Åland 100:

Under jubileumsåret ordnas det dessutom flera internationella seminarier:

  • I Köpenhamn ordnas den 8 december 2022 en avslutande konferens för forskningsprojektet om de nordiska självstyrande områdena / Nordiska ministerrådet, Utrikespolitiska institutet och Ålands fredsinstitut
  • I Haag ordnas den 7 februari 2022 det internationella huvudseminariet för jubileumsåret av Ålands självstyrelse / Utrikesministeriet, landskapsregeringen

Ålandsveckan i skolorna i mars 2022

Skolor runt om i Finland firar Ålandsveckan från den 21 till den 25 mars 2022. Riksarkivet, Hanaholmens Svenska nu nätverk, Nationalmuseet, Visit Åland, Utbildningsstyrelsen och Pohjola-Norden, tillhandahåller lärare material och program med olika teman, allt från historia till mat och från Ålands näringsliv till kultur. Statsrådets kansli samarbetar med de medverkande aktörerna.

Jubileumsåret når sin kulmen i juni 2022

Jubileumsåret når sin kulmen i början av juni 2022. Då händer det mycket framför allt på Åland, men också i Fastlandsfinland och på andra håll i världen.

I juni uppmanas alla att städa stränder och natur från skräp jubileumsåret till ära. Vatten, vattendrag och hav är vår gemensamma sak och viktiga för oss alla. Låt oss ge en gåva till Åland, oss alla och framtiden och samtidigt främja jubileumsårets teman.

Städjippot pågår i en vecka från den 6 till den 12 juni 2022, med tyngdpunkt på FN:s världshavsdag (den 8 juni) och Ålands självstyrelsedag (den 9 juni) i mitten av veckan. Också du kan delta och gratulera i sociala medier under hashtaggen #åland100. Alla utmanas att delta – organisationer, företag, individer, kompisgäng och arbetsgemenskaper.

Information om programmet för jubileumsåret Åland 100

Ålands jubileumsorganisation samlar information om jubileumsårets evenemang på sin webbplats

Länkar till ytterligare information, material och evenemang som har ordnats tidigare

Ändringar i denna sammanställning av evenemang är möjliga. Mer detaljerade uppgifter om evenemangen samt länkar till och upptagningar från evenemangen kommer att uppdateras på denna sida.