Åland är ett svenskspråkigt landskap med självstyrelse

  • Landskapet består av 6 757 öar, av vilka 60 är bebodda.
  • Invånarantalet är över 30 000, och 40 procent av invånarna bor i huvudstaden Mariehamn.
  • Den totala arean (land och vatten) är 13 300 km², varav 1 553 km² är land.
  • Landskapet består av 16 kommuner.
  • Ekonomin bygger på sjöfart (40 %), handel och turism.
  • Nationaldagen, det vill säga självstyrelsedagen, firas den 9 juni. 
  • Ålands landsting (numera lagting) sammanträdde för första gången den 9 juni 1922.

Åland är officiellt enspråkigt. Svenska är det officiella språket och det används av regionala, kommunala och statliga myndigheter. 

Åland är demilitariserat. Det betyder att det inte får finnas någon militär närvaro i landskapet och att öarna inte får befästas. Åland är också neutraliserat och måste i fall av en konflikt hållas utanför alla krigshandlingar.

Ålands lagting och landskapsregering

Tidslinje över Ålands historia