Ämbetsverks- och lokaltjänster samt informationshantering

Statsrådets kansli ansvarar för ministeriernas ämbetsverks- och lokaltjänster.

Till ämbetsverkstjänsterna hör transporttjänster, postutdelning, mötesarrangemang, kundservice och stödtjänster vid olika tillställningar. Transportgruppen ansvarar för persontransporterna för statsrådets och ministeriernas ledning.

Ministeriernas lokaler finns i regel i centrum av Helsingfors och i huvudsak i fastigheter som ägs av staten. Senatfastigheter ansvarar för ombyggnad av lokalerna och för överenskomna lokaltjänster.

Ministeriernas lokallösningar genomförs i enlighet med riktlinjerna i statens lokalstrategi tillsammans med ministerierna. 

Statsrådets kansli ansvarar också för ministeriernas dokumentförvaltning, arkivfunktion, registratorstjänster samt för informationstjänsten och kundservicen med anknytning till dessa.

Ytterligare information

Heikki Hovi, yksikön päällikkö 
statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet, Tila- ja virastopalveluyksikkö 0295160090  


Anne Niemi, neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö 
statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet, Tietotoimiala, Tiedonhallintayksikkö 0295160891