Ämbetsverks- och lokaltjänster samt informationshantering

Statsrådets kansli ansvarar för ministeriernas ämbetsverks- och lokaltjänster.

Till ämbetsverkstjänsterna hör transporttjänster, postutdelning, mötesarrangemang, kundservice och stödtjänster vid olika tillställningar. Transportgruppen ansvarar för persontransporterna för statsrådets och ministeriernas ledning.

Ministeriernas lokaler finns i regel i centrum av Helsingfors och i huvudsak i fastigheter som ägs av staten. Senatfastigheter ansvarar för ombyggnad av lokalerna och för överenskomna lokaltjänster.

Ministeriernas lokallösningar genomförs i enlighet med riktlinjerna i statens lokalstrategi tillsammans med ministerierna. 

Statsrådets kansli ansvarar också för ministeriernas dokumentförvaltning, arkivfunktion, registratorstjänster samt för informationstjänsten och kundservicen med anknytning till dessa.

Ytterligare information