Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet

Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet (TEA-arbetsgruppen) är ett samarbetsorgan för ministerierna och ett forum för informationsutbyte.

Syftet med arbetsgruppen är att stärka styrningen av den horisontella forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamheten, förbättra kunskapsunderlaget för beslutsfattandet och utveckla sätt för att förmedla forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsinformation till beslutsfattarna och samhället.

Mer information: http://tietokayttoon.fi/sv