Kunnandet om arktiska förhållanden

Finlands kunnande om arktiska förhållanden innefattar bland annat miljöteknologi, sjöfart, hållbar turism, datakommunikationsförbindelser, meteorologiskt kunnande och transportsystem.

Tack vare kunnandet om kallt klimat kan flygfälten fungera bra, tågen gå, isbrytarna öppna farlederna, byggnaderna hålla en jämn temperatur och skolorna ha öppet oberoende av årstiden eller vädret. Även Finlands kunnande inom oljebekämpning ligger på toppnivå. I Finland bedriver man inom olika vetenskapsområden dessutom omfattande forskning på hög nivå i fråga om de arktiska förhållandena. 

För Finland innebär den arktiska dimensionen även tillväxt och konkurrenskraft bland annat inom cleantech och bioekonomin. Denna kompetens möjliggör en mycket omfattande turism i det arktiska Finland. I all verksamhet vill man likväl respektera naturen och ursprungsfolken.

I dagens kunnande ingår också digitalisering, innovationer och högteknologiska tillämpningar. Robotisering och artificiell intelligens kan vara framtida metoder för att lösa problem i det arktiska området. I statsrådets kanslis utrednings- och forskningsprojekt ingår också arktisk forskning. I Finland bedrivs även i övrigt en omfattande arktisk forskning och ges arktisk utbildning i högskolor och forskningsinstitut inom olika vetenskapsområden.