Det arktiska Finland

Finland är och har alltid varit ett arktiskt land. Begreppet arktisk innefattar mycket mera än ett geografiskt nordiskt läge. Det innefattar också kompetens och kreativitet, en hög levnadsstandard, en fungerande infrastruktur, livsvärden med grund i den rena naturen och en förmåga att lösa olika problem.

Den arktiska dimensionen är i Finland närvarande över allt i samhället, även om finländarna nödvändigtvis inte själva märker det. Det arktiska är en livsstil som har sitt ursprung i den nordiska naturens rikedomar. Finsk design och arkitektur har skapats med inspiration från naturen, ljuset och mörkret. Tystnaden, den rena luften samt skogarnas och vattnets håvor är också de arktisk skörd.

De varierande årstiderna framhäver samhällets arktiska anpassningsförmåga. De starka naturfenomenen har utvecklat kreativiteten och uthålligheten. Den höga utbildningsnivån, grundtryggheten, den nordiska demokratitraditionen samt principerna om rättsstaten och jämställdheten är det finländska samhällets stöttepelare.

För Finland innebär den arktiska dimensionen även tillväxt och konkurrenskraft bland annat inom cleantech och bioekonomin. Denna kompetens möjliggör en mycket omfattande turism i det arktiska Finland. I all verksamhet vill man likväl respektera naturen och ursprungsfolken.

I dagens kunnande ingår också digitalisering, innovationer och högteknologiska tillämpningar. Robotisering och artificiell intelligens kan vara framtida metoder för att lösa problem i det arktiska området. I statsrådets kanslis utrednings- och forskningsprojekt ingår också arktisk forskning. I Finland bedrivs även i övrigt en omfattande arktisk forskning och ges arktisk utbildning i högskolor och forskningsinstitut inom olika vetenskapsområden.