Ordförandeskap i Arktiska rådet

Finland var ordförande i Arktiska rådet 2017–2019. Finland tog över ordförandeskapet efter Förenta staterna. Finland i egenskap av ordförandeland samarbetade samtidigt aktivt med det av Finland ledda Arktiska ekonomiska rådet (Arctic Economic Council) och med Arktiska kustbevakningsforumet (Arctic Coast Guard Forum).

Ett viktigt mål för Finland under ordförandeskapet var att stärka samarbetet i Arktis och trygga samarbetets framtid också på högsta politiska nivå. Som ordförande betonade Finland vikten av att genomföra Paris klimatavtal och att beakta FN:s globala mål för hållbar utveckling i det arktiska samarbetet.

Ordförandeskapet i Arktiska rådet erbjöd också en möjlighet att stärka bilden av Finland som ett arktiskt land och att göra Finlands expertis om arktiska förhållanden känd.

Arktiska rådets utrikesministermöte arrangeras vartannat år. Arbetet i Arktiska rådet utförs huvudsakligen i sex arbetsgrupper. Arbetsprogrammet för perioden var sammanställt i samarbete med hela statsförvaltningen och olika intressegrupper. Ordförandeskapet koordinerades av ett team för arktiska frågor vid utrikesministeriet.

Arktiska rådet består av Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Ryssland, Förenta staterna och Kanada. Också regionens ursprungsfolk, till exempel samerna, deltar i samarbetet.

Mer information om Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet - utrikesministeriet