Ordförandeskap i Arktiska rådet

Finland är ordförande i Arktiska rådet 2017–2019. Det tvååriga ordförandeskapet inleddes i maj 2017. Finland tog över ordförandeskapet efter Förenta staterna. Finland i egenskap av ordförandeland samarbetar samtidigt aktivt med det av Finland ledda Arktiska ekonomiska rådet (Arctic Economic Council) och med Europeiska kustbevakningsforumet (Arctic Coast Guard Forum).

Ett viktigt mål för Finland under ordförandeskapet är att stärka samarbetet i Arktis och trygga samarbetets framtid också på högsta politiska nivå. Som ordförande kommer Finland att betona vikten av att genomföra Paris klimatavtal och att beakta FN:s globala mål för hållbar utveckling i det arktiska samarbetet.

Ordförandeskapet i Arktiska rådet erbjuder också en möjlighet att stärka bilden av Finland som arktiskt land och att göra Finlands expertis om arktiska förhållanden känd.

Arktiska rådets utrikesministermöte arrangeras vartannat år. Arbetet i Arktiska rådet utförs huvudsakligen i sex arbetsgrupper. Arbetsprogrammet för perioden har sammanställts i samarbete med hela statsförvaltningen och olika intressegrupper. Ordförandeskapet samordnas av ett team för arktiska frågor vid utrikesministeriet.

Arktiska rådet består av Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Ryssland, Förenta staterna och Kanada. Också regionens ursprungsfolk, till exempel samerna, deltar i samarbetet.

Mer information om Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet - utrikesministeriet