Säkkinen, Haapaniemi och Kimmo blir minister Leppäs specialmedarbetare

Jord- och skogsbruksministeriet 24.6.2019 15.54
Pressmeddelande
Satu Haapaniemi, Teppo Säkkinen och Annukka Kimmo

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har utsett Teppo Säkkinen, Satu Haapaniemi och Annukka Kimmo till sina specialmedarbetare. Säkkinen ansvarar för naturresursfrågor och Haapaniemi för frågor som gäller jordbruk och livsmedel. Kimmo ansvarar för ministerns relationer till riksdagen och intressentgrupper samt pressrelationer.

Säkkinen är magister i samhällsvetenskaper och kommer från Rovaniemi. Tidigare har han arbetat bland annat i utvecklingssamarbetsorganisationer, som ledamotsassistent och redaktör samt som ordförande för Finlands Gymnasistförbund och Centerns ungdomsförbund. Säkkinen blev specialmedarbetare till minister Leppä under förra regeringsperioden och fortsätter nu i den uppgiften.

Haapaniemi kommer från Karleby och har avlagt magisterexamen vid Jyväskylä universitet med statskunskap som huvudämne. Hon har tidigare arbetat som ledamotsassistent. Under förra regeringsperioden var Haapaniemi också vikarie för en av minister Leppäs specialmedarbetare som var tjänstledig en tid.

Annukka Kimmo blir nu specialmedarbetare till minister Leppä efter att ha varit ledamotsassistent i riksdagen. Kimmo kommer från Villmanstrand och har lång arbetserfarenhet från riksdagen och olika organisationer samt erfarenhet av olika förtroendeuppdrag inom skogssektorn. Hon är utbildad till tradenom och informatör.

Risto Lahti, som varit specialmedarbetare med ansvar för jordbruksfrågor sedan 2016, avslutade sitt arbete som specialmedarbetare den 13 juni 2019 i och med att han övergick till nya uppgifter. Haapaniemi och Kimmo inleder sitt arbete som specialmedarbetare den 24 juni 2019.

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Teppo Säkkinen, tfn. 050 516 2868
Specialmedarbetare Satu Haapaniemi, tfn. 050 400 5193
Specialmedarbetare Annukka Kimmo, ptfn 050 478 0226

E-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi