Ahti Kurvinen statsrådets nya säkerhetsdirektör

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.6.2019 15.17
Pressmeddelande 328

Statsrådet utnämnde den 19 juni generalstabsofficer, överste Ahti Kurvinen till konsultativ tjänsteman vid statsrådets kansli från den 1 juli 2019. Konsultativa tjänstemannen utses samtidigt till statsrådets säkerhetsdirektör och till chef för beredskapsenheten vid statsrådets förvaltningsenhet.

Ahti Kurvinen har varit planeringschef vid Arméstaben sedan 2018. Kurvinen har tidigare bl.a. varit kommendör för Gardesjägarregementet 2016–2018, arbetat vid Huvudstaben 2014–2016 och 2000–2006, varit elevofficer i Förenta staterna 2013–2014, verkat som stabschef vid Karelska brigaden 2012–2013, varit avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriet 2009–2011 och tjänstgjort i krishanteringsuppdrag 2009 och 2000 samt varit bataljonskommendör 2007–2009 och lärare vid Försvarshögskolan 1998–2000.

Statsrådets beredskapsenhet ansvarar för statsrådets gemensamma beredskap och beredskapsplanering inför störningssituationer och undantagsförhållanden samt för statsrådets lägesbildsverksamhet och analysverksamheten i anslutning till den. Enheten stöder också ledningen vid störningssituationer. Dessutom ansvarar enheten bland annat för statsrådets och statsrådsmedlemmarnas säkerhet.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli.