FI SV

Förebyggande av skador betonas i den nästa fasen av lotterilagsreformen

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.5.2018 11.45 | Publicerad på svenska 8.5.2018 kl. 15.07
Pressmeddelande 239/2018
Förebyggande av skador betonas i den nästa fasen av lotterilagsreformen

Vid sitt möte den 8 maj godkände finanspolitiska ministerutskottet riktlinjer för en reform av lotterilagen. När det gäller att minska de skadeverkningar som penningspel ger upphov till är det viktigt att spelare identifierar sig i alla Veikkaus Ab:s spel. För närvarande måste spelarna identifiera sig i Veikkaus spel på webben.

När obligatorisk identifiering utvidgas även till penningautomater, kan övervakningen av åldersgränser effektiviseras, spelbeteendet kontrolleras och riskspelandet hållas i styr också i fysiska penningspel. Införandet av obligatorisk identifiering i penningautomater tidigareläggs till så snart som möjligt efter den 1 januari 2021 och senast till den 1 januari 2023.

Veikkaus ska fortsätta att utveckla identifieringen av spelare vars spelbeteende är avvikande eller problematiskt och arbeta för att minska problematiskt spelande. Möjligheten att införa spelförbud ska dessutom utvidgas så att spelaren kan införa tillträdesförbud till spelsalar och kasinon och spelförbud som varar i en längre tid.

Efterfrågan kanaliseras mot ett lagligt och ansvarsfullt spelutbud

Syftet med monopolsystemet är särskilt att minska de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Efterfrågan på penningspel ska kanaliseras mot ett lagligt, ansvarsfullt och övervakat spelutbud. För att detta mål ska uppnås bör man säkerställa att Veikkaus kan utveckla sin spelverksamhet i förhållande till aktörer utanför monopolsystemet. Regeringens mål är att stödja Veikkaus förmåga att kanalisera efterfrågan på penningspel. För närvarande är andelen utomstående aktörer på den finländska marknaden cirka tio procent, men trenden är uppåtgående när det gäller spel på webben. Det är också viktigt att stödja Veikkaus möjligheter till internationellt samarbete för att utveckla spelen.

Veikkaus Ab är enligt lag den enda aktören som får anordna penningspel i Finland. Polisstyrelsen övervakar också de aktörer utanför monopolsystemet som i strid med lotterilagen tillhandahåller penningspel.

Viten som döms ut av Polisstyrelsen är inte en tillräckligt effektiv åtgärd för att hindra aktörer utanför monopolsystemet från att anordna och marknadsföra penningspel. Därför inleds en utredning om huruvida man genom olika tekniska blockeringsåtgärder, till exempel varningstexter, betalningsspärr eller IP-blockering, effektivare kunde ingripa i utomstående aktörers lagstridiga verksamhet.

Den nästa fasen av reformen av lotterilagen inleds utifrån de riktlinjer som nu godkändes. Den första fasen av reformen fokuserade på sammanslagning av penningspelsbolagen, varefter det nya bolaget Veikkaus Ab inledde sin verksamhet vid ingången av 2017.

Ytterligare information: Katriina Laitinen, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 488 559 och Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 1539 (begäran om intervjuer med minister Mykkänen), inrikesministeriet