FI SV

EU-ministerutskottet behandlade EU:s handelspolitik och Europeiska läkemedelsmyndigheten

Statsrådets kommunikationsavdelning 6.10.2017 10.50 | Publicerad på svenska 6.10.2017 kl. 16.57
Pressmeddelande 453/2017
EU-ministerutskottet behandlade EU:s handelspolitik och Europeiska läkemedelsmyndigheten

Vid sitt möte fredagen den 6 oktober fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter i EU:s aktuella handelspolitiska frågor och inför ett flertal rådsmöten. Ministerutskottet fick också en översikt över hur Finlands kampanj för att få Europeiska läkemedelsmyndigheten i Helsingfors framskrider.

EU-ministerutskottet fastställde att Finlands mål i fråga om EU:s handelspolitik även i fortsättningen är att möjliggöra investeringar och så fri export och import som möjligt. Detta är en förutsättning för att en liten och öppen ekonomi som Finlands ska ha framgång i den internationella konkurrensen. Ministerutskottet diskuterade frågan utifrån Europeiska kommissionens ordförande Junckers årliga tal om tillståndet i unionen.

Finland har som mål att man i miljörådet (13.10) enas om en allmän riktlinje i fråga om två rättsakter som är väsentliga för att genomföra klimatavtalet från Paris. Dessa gäller LULUCF (markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk) och ansvarsfördelning. Finlands mål är att landet även fortsättningsvis ska kunna bruka skog i enlighet med sina egna mål och med beaktande av hållbarhet.

EU-ministerutskottet fick också av social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila en översikt över framstegen i social- och hälsovårdsministeriets kampanj för att få Europeiska läkemedelsmyndigheten i Helsingfors. 

Dessutom fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Eurogruppen och Ekofin 9–10.10
  • Rådet för jordbruk och fiske 9.10
  • Rådet för rättsliga och inrikes frågor 12–13.10
  • Informellt möte mellan handelsministrarna 13.10

På Ekofinrådets agenda står kommissionens förslag till slutgiltigt mervärdesskattesystem samt beskattningen inom den digitala inre marknaden. Eurogruppen diskuterar Europeiska stabilitetsmekanismens roll i fördjupandet av Ekonomiska och monetära unionen.

Rådet för jordbruk och fiske fattar beslut om fiskemöjligheterna i Östersjön för 2018.

Justitieministrarna antar en förordning genom vilken Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) inrättas. Inrikesministrarna behandlar kommissionens förslag till ändring av den förordning som gäller gränskontroll vid de inre gränserna samt frågor som rör migration.

Ett centralt tema vid handelsministrarnas möte är kommissionens handelspaket och övriga handelsrelaterade element i kommissionens ordförande Junckers linjetal.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli