FI SV

EU-ministerutskottet diskuterade toppmöten och läkemedelsmyndigheten

Statsrådets kommunikationsavdelning 14.11.2017 10.33 | Publicerad på svenska 14.11.2017 kl. 15.10
Pressmeddelande 515/2017
EU-ministerutskottet diskuterade toppmöten och läkemedelsmyndigheten

EU-ministerutskottet fastställde vid sitt möte tisdagen den 14 november Finlands ståndpunkter inför EU:s toppmöte inom det östliga partnerskapet och det informella sociala toppmötet. Dessutom behandlade ministerutskottet omröstningen om läkemedelsmyndighetens placeringsort, migration och kommissionens arbetsprogram.

EU:s toppmöte inom det östliga partnerskapet hålls i Bryssel fredagen den 24 november. Vid detta möte på stats- och regeringschefsnivå företräds Finland av statsminister Juha Sipilä. Teman för mötet är resultat som uppnåtts sedan det senaste toppmötet 2015, prioriteringarna i partnerskapet under de kommande åren, de utmaningar som Europa ställs inför och främjande av gemensamma intressen. EU:s östliga partnerländer är Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

EU-ministerutskottet diskuterade också det informella sociala toppmöte som Sverige arrangerar i Göteborg fredagen den 17 november. I mötet deltar EU-länders stats- och regeringschefer och företrädare för arbetsmarknadsparter. I samband med mötet är Europeiska rådets ordförande Donald Tusk värd för ett lunchmöte med utbildning och kultur som tema. Statsminister Juha Sipilä är förhindrad att delta i mötet på grund av en anhörigs begravning. Vid det informella sociala toppmötet företräds Finland av statssekreterare Paula Lehtomäki.

EU-ministerutskottet behandlade också allmänna rådets omröstning om de nya placeringsorterna för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska bankmyndigheten (EBA). Beslut i ärendet fattas genom omröstning i allmänna rådet den 20 november. Helsingfors är en av de 19 städer som är på förslag till placeringsort för EMA. Åtta städer har ansökt om att få överta värdskapet för EBA.

Dessutom diskuterade EU-ministerutskottet övergripande åtgärder för att hantera migrationen och Europeiska kommissionens arbetsprogram. EU-ministerutskottet konstaterade att kommissionens prioriteringar för nästa år till stor del motsvarar Finlands mål. I slutet av året fastställer EU-ministerutskottet riktlinjerna för statsrådets strategi för inflytande i EU för 2018.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli