Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

EU-ministerutskottet diskuterade avvecklingen av coronarestriktionerna i EU

Statsrådets kommunikationsavdelning 20.5.2020 10.16 | Publicerad på svenska 20.5.2020 kl. 15.31
Pressmeddelande 347/2020

EU-ministerutskottet behandlade EU:s åtgärder för att ta sig ur covid-19-pandemin och Finlands ekonomiska ansvar i fråga om coronaåtgärderna på EU-nivå.

EU-ministerutskottet tog del av en lägesrapport om hur avvecklingen av de restriktioner som införts på grund av coronapandemin framskrider i unionen. I EU:s färdplan för att lätta på restriktionerna ingår bland annat att öppna medlemsländernas gränser, att utöka testningskapaciteten, att spåra kontakter med hjälp av mobilapplikationer och att utveckla ett vaccin.

Finland stöder åtgärderna i det turism- och transportpaket som Europeiska kommissionen lade fram förra veckan, förutsatt att åtgärderna genomförs med hänsyn till resenärernas och personalens säkerhet. Enligt Finland är det också viktigt att beakta att epidemiläget varierar mellan medlemsländerna, och därför måste länderna ges tillräckligt med handlingsutrymme i fråga om sina åtgärder. Ministrarna med ansvar för turism behandlar kommissionens rekommendationer för återupptagande av turistverksamhet och transporter vid en videokonferens onsdagen den 20 maj.

Åtgärderna för att ta sig ur coronapandemin diskuteras också vid en videokonferens med Europaministrarna den 26 maj. Ministrarna delar med sig av erfarenheter av att lätta på restriktionerna och diskuterar EU:s ekonomiska och sociala återhämtning.

På EU-nivå har man vidtagit ett flertal ekonomiska åtgärder för att underlätta situationen till följd av coronakrisen. Vid dagens möte tog EU-ministerutskottet del av en översikt över Finlands ansvar i fråga om dessa åtgärder. De ekonomiska riskerna och ansvaren anpassas till finska statens ekonomiska bärkraft, och vid bedömningen av EU-åtgärdernas ekonomiska konsekvenser begrundas också till vilken nytta åtgärderna är för Finland.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli