EU-minvassa valmistautuminen Suomen EU-puheenjohtajuuteen

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.1.2019 9.59
Tiedote 25/2019

EU-ministerivaliokunta sai kokouksessaan perjantaina 18. tammikuuta tilannekatsauksen Suomen EU-puheenjohtajakauden (1.7.-31.12.2019) keskeisistä asioista sekä niiden tämänhetkisestä neuvotteluvaiheesta. Ennen kokouksensa alkua EU-ministerivaliokunta keskusteli ajankohtaisista EU-asioista Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa.

Suomen EU-puheenjohtajakaudella käsittelyssä on useita laaja-alaisia ja vaikeita kokonaisuuksia, kuten tuleva monivuotinen rahoituskehys, Britannian eroprosessi, muuttoliike, ilmastopolitiikka, oikeusvaltioperiaatekysymykset ja Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU:n) kehittäminen. Näiden lisäksi Suomi vie puheenjohtajana eteenpäin muitakin periytyviä asioita. Romanian pj-kaudelta siirtyy Suomelle arviolta sata lainsäädäntöhanketta. Uusia lainsäädäntöhankkeita ei juurikaan käynnisty Suomen kaudella, koska aloitteista vastaava komissio aloittaa vasta Suomen kaudella.

Suomi on ensimmäinen puheenjohtajamaa, joka aloittaa kesäkuun 2019 Eurooppa-neuvostossa sovittavan viiden vuoden strategisen ohjelman jalkauttamisen neuvoston työhön. Suomi jatkaa edelleen aktiivista vaikuttamista unionin seuraavan viisivuotiskauden painopisteisiin. Suomen pääteemoja ovat kasvu – erityisesti sisämarkkinat ja kauppapolitiikka – ja turvallisuus, etenkin puolustus mukaan lukien hybridiuhkien torjunta. Lisäksi ilmastoasiat ovat keskeisiä.

Myös Suomen kansallista puheenjohtajuusohjelmaa laadittaessa yllä mainitut asiat ovat oleellisia elementtejä.

Suomi vie puheenjohtajakaudellaan EU:n asialistaa eteenpäin tehokkaasti ja puolueettomana välittäjänä, kompromisseja hakien. Puheenjohtaja ei siis esitä omia kansallisia tavoitteita, vaan yhteisiä ratkaisuja. Suomessa isännöitävät kokoukset järjestetään tehokkaasti ja kestävästi.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • Ulkoasiainneuvosto (21.1.)
  • Euroryhmä (21.1.)
  • Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) (22.1.)

Ulkoasiainneuvostossa keskusteluaiheina ovat komission disinformaation torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma, EU:n ja Arabiliiton suhteet ja ulkoministerikokouksen valmistelu sekä EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön (ASEAN) suhteet ja ulkoministerikokouksen valmistelu.

Euroryhmän asialistalla on euroalueen talouspoliittiset suositukset 2019, euron kansainvälisen roolin vahvistaminen sekä joulukuun eurohuippukokouksen seuranta.

Ecofin-neuvostossa keskustellaan komission 6.6.2018 julkaisemasta Euroopan investointiohjelmasta (InvestEU) sekä siitä, miten kansalliset toimijat voivat osallistua ohjelmaan. Euroopan investointiohjelmalla pyritään parantamaan Euroopan kilpailukykyä, vaikuttamaan EU:ssa vallitseviin markkinapuutteisiin ja pitkän aikavälin rakenteelliseen investointivajeeseen.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Niina Nurkkala, p. 050 347 2661 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia