FI SV

Sök dig till en internationell karriär – EU söker handläggare inom revision

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.5.2019 10.54
Pressmeddelande 234/2019

Är du intresserad av att jobba med revision inom den offentliga sektorn? Söker du mångsidiga och internationella arbetsuppgifter? EU söker unga och duktiga universitets- och högskoleutbildade och erfarna specialister inom revision. De nyanställda kommer främst att jobba för Europeiska kommissionen i Bryssel och Europeiska revisionsrätten i Luxemburg.

Som revisor i en EU-institution kan du få arbeta med olika typer av externa och interna revisioner samt revisioner som utförs i efterhand. Genom ditt arbete skapar du säkerhet för ledningen genom att utföra revisioner inom många av EU:s politikområden. Till dina uppgifter som revisor hör också att bedöma hur väl risker hanteras, hur organisationen styrs och om de interna processerna fungerar väl. Uppgifterna omfattar även rådgivning inom alla EU:s verksamhetsområden, vilket betyder att du under din karriär kan få arbeta i olika länder både i och utanför EU. 

Uttagningsprov ordnas både för den lägre lönegraden AD 5 och den högre lönegraden AD 7 med högre kvalifikationskrav. För den lägre lönegraden AD 5 ska du ha en avslutad högskole- eller universitetsutbildning eller yrkeskvalifikationer inom relevant område. För den högre lönegraden AD 7 måste du dessutom ha minst 6–7 års relevant yrkeserfarenhet varav åtminstone 3–4 års erfarenhet av revision (beroende på din utbildningsnivå).

Du måste vara EU-medborgare samt ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska.

Rekryteringsprocessen omfattar flera bedömningsskeden. Den första delen består av datorbaserade prov som mäter din abstrakta, språkliga och numeriska slutledningsförmåga och omdömesförmåga. Proven kan göras på alla EU-språk i alla medlemsstater och i flera länder utanför EU. Om du klarar dig bra i dessa datorbaserade prov tar du dig vidare till följande datorbaserade uppgift, en så kallad inkorgsövning, som simulerar faktiska arbetssituationer med hjälp av påhittade e-postmeddelanden.

De sökande som klarat provet bäst kallas till utvärderingscentret i Bryssel. Detta sista skede omfattar olika slags uppgifter, från muntliga framträdanden och gruppövningar till intervjuer, som genomförs under en dag. De sökande som klarat utvärderingscentrets prov kommer med på EU:s reservlista. Via den kan man bli anställd i EU.

Ansökningstiden pågår som bäst och går ut den 12 juni kl. 12 centraleuropeisk tid.

Ytterligare information: Jaana Jokelainen, specialsakkunnig (EU-ärenden), tfn 0295 160 329 eller [email protected], statsrådets kansli