Regeringens aftonskola utvärderade hur sysselsättningsåtgärderna framskrider

Statsrådets kommunikationsavdelning 29.1.2020 14.30 | Publicerad på svenska 29.1.2020 kl. 16.28
Pressmeddelande 36/2020

I aftonskolan onsdagen den 29 januari diskuterade regeringen sysselsättningspolitiken.

Under sin diskussion om sysselsättningspolitiken i aftonskolan konstaterade regeringen att beredningen av sysselsättningsåtgärderna framskrider som planerat och enligt regeringsprogrammet. Regeringen har beslutat att den till budgetförhandlingarna 2020 ska ha utarbetat åtgärder som motsvarar 30 000 nya sysselsatta.

– Regeringen är starkt engagerat i sysselsättningsmålet och i genomförandet av det. Våra åtgärder siktar på att fler människor ska ha en arbetsplats. Målet är centralt för att vi ska uppnå en balans i den offentliga ekonomin 2023. Vi konstaterade att sysselsättningsåtgärdernas beredning framskrider enligt planerna. Följande viktiga tillfälle att bedöma läget är under regeringens ramförhandlingar, säger statsminister Sanna Marin.

Underarbetsgrupperna för främjandet av sysselsättningen lämnade sina halvtidsrapporter till arbets- och näringsministeriet den 7 januari 2020. Utifrån halvtidsrapporterna går beredningen av sysselsättningsåtgärderna vidare mot ramförhandlingarna med ännu tydligare politisk samordning. När budgetförhandlingarna sätter igång ska regeringen ha en klar bild av hur långt de redan genomförda åtgärderna, de åtgärder som bereds och de som planeras bär i förhållande till budgetförhandlingarnas sysselsättningsmål.

Under aftonskolan konstaterade regeringen än en gång att det inte räcker med åtgärder enbart inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Som ett led i förbättrandet av samordningen vill regeringen att inte bara arbets- och näringsministeriet utan också andra ministerier lägger fram åtgärdsförslag som anses stärka sysselsättningen.

Regeringen uppmanar ministerierna till närmare samarbete i planeringen av sysselsättningsåtgärderna och i konsekvensbedömningen.

När man skapat sig en helhetsbild fastställer regeringen riktlinjer för nödvändiga tilläggsåtgärder i samband med ramförhandlingarna. Regeringen följer hela tiden hur underarbetsgruppernas arbete framskrider. Regeringen är inställd på att fatta beslut så att sysselsättningsmålet kan uppnås.

Regeringen hörde dessutom en sakkunnigbedömning om hur reformen gällande arbetskraftsinvandring framskrider. Arbets- och näringsministeriet, som ansvarar för ärendet, informerar mer om detta under de närmaste veckorna.

Ytterligare information: Mikko Koskinen, statsministerns statssekreterare, tfn 09 1602 2006, Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 9483

Sanna Marin Tuula Haatainen regeringen