Regeringspartierna samlas till ett gemensamt klimatmöte

Statsrådets kommunikationsavdelning 31.1.2020 14.40 | Publicerad på svenska 31.1.2020 kl. 14.50
Pressmeddelande 045

Regeringen och regeringspartiernas riksdagsgrupper samlas till ett gemensamt klimatmöte i Helsingfors den 3 och 4 februari. Vid mötet, som har temat En rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle, diskuteras klimatpolitiska åtgärder, tidsplanen för åtgärderna och en rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle.

Ett av målen i regeringsprogrammet ”Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle” är att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Det förutsätter att utsläppen minskas snabbare inom alla sektorer och att kolsänkorna stärks. I oktober 2019 diskuterade regeringen lägesbilden för klimatpolitiken och de åtgärder som stöder utvecklingen mot klimatneutralitet. Regeringen beslutade i samband med detta att sammankalla regeringspartierna till ett gemensamt klimatmöte i början av 2020.

Mötets fokus ligger på regeringens gemensamma klimatutmaningar, till exempel hur skillnaden mellan klimatåtgärderna och åtagandena kan överbyggas och hur klimatpolitiken påverkar Finland. Vid mötet diskuteras regionalt, socialt och ekonomiskt hållbara klimatåtgärder. Efter ministrarnas och experternas inledande anföranden på måndag kommer företrädarna för regeringspartierna att arbeta kring temat i 12 workshoppar. Mötet fortsätter på tisdag då en lägesbild av sysselsättningsåtgärderna presenteras för riksdagsledamöterna.

Följande experter utanför regeringspartierna har bjudits in till mötet: Markku Ollikainen (Finlands klimatpanel/Helsingfors universitet), Juhani Damski (Meteorologiska institutet), Ari Alatossava (Ijo kommun), Jaakko Eskola (Wärtsilä), Antti Arasto (VTT), Otso Manninen (Finlands Bank), Jyri Seppälä (Finlands miljöcentral), Heikki Liimatainen (Tammerfors universitet), Antti Vasara (VTT), Mari Pantsar (Sitra), Marja Järvelä (Jyväskylä universitet), Tuula Packalen (Naturresursinstitutet), Kristiina Regina (Naturresursinstitutet), Saara Tamminen (Sitra), Oras Tynkkynen (Sitra), Lassi Linnanen (Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT)

Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden utgör en av de sex strategiska helheterna i regeringsprogrammet. Arbetet leds av ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik.

Ytterligare information: Matti Niemi, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 306, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli.