FI SV EN

Huvudtemat för Finlands 100-årsjubileum är "Tillsammans"

Statsrådets kommunikationsavdelning 11.9.2014 8.45
Pressmeddelande 371/2014

Jubileumsårets symbol och visuella uttryck offentliggjordes

År 2017 har det förflutit 100 år sedan Finland blev självständigt. Huvudtemat för jubileumsåret är "Tillsammans". Jubileumsårets delegation sammanträdde första gången torsdagen den 11 september och godkände huvudtemat och principerna för jubileumsårets arrangemang.

Jubileumsåret pågår under hela 2017, och delegationen önskar att det ska bli en träffpunkt för alla finländare och Finlandsvänner. Det omfattande programmet och projekten under jubileumsåret skapas i ett öppet samarbete med olika aktörer.

"Jubileumsåret är ett stort år för alla finländare. Det är ett bra tillfälle att reflektera över var vi kommer ifrån, var vi är nu och hur vi ska bygga en bättre framtid. Det är ett viktigt år särskilt för barn och unga", konstaterade delegationens ordförande, statsminister Alexander Stubb.

"Jag inbjuder alla att fördomsfritt delta i förverkligandet av Finlands 100-årsjubileum. Låt oss göra jubileumsåret till något nytt och fräscht som lever med sin tid.”

I jubileumsårets symbol och visuella uttryck som lanserades på torsdagen går årets tema igen. Finland 100-symbolen utgörs av ett bestående element i form av siffran 100 som påminner om ett träd och dess årsringar. Det andra elementet i symbolen är ordet "Finland", som kan skrivas på olika sätt.

Vid förberedelserna inför jubileumsåret framhävs det civila samhällets betydelse och skapandets kraft. I Finland har man under hundra års tid lyckats bygga och upprätthålla ett stabilt, demokratiskt samhälle. Samtidigt har kreativiteten − friheten att hitta och pröva nya lösningar – varit en garant för en viktig utveckling. Kreativiteten har varit nyckeln till individens och nationens ekonomiska framgång och välbefinnande.

Målet är att skapa ett program som omfattar hela Finland och som så många finländare som möjligt kan delta i. Jubileumsårets styrelse och statsrådets kansli ansvarar för beredningen av projektet Finland 100 år.

Ytterligare information: Pekka Timonen, jubileumsårets ansvarige generalsekreterare, tfn 050 337 4386, projektet Finland 100 år, statsrådets kansli