Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsministern har tillsatt en arbetsgrupp för att bekämpa ojämlikheten

Statsrådets kommunikationsavdelning 17.1.2017 14.38 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 10.04
Pressmeddelande 19/2017

Juha Sipilä har tillsatt en arbetsgrupp som ska behandla jämlikhetsfrågor. Arbetsgruppens uppgift är att hitta nya arbetssätt och metoder för att göra slut på den långvariga differentieringen i samhället. Detta ska ske inom ramen för den ekonomiska anslagsramen och utan att öka de offentliga utgifterna.

Syftet är att skapa förutsättningar för att alla som bor i Finland ska kunna klara sig i samhället och på sitt eget sätt bidra till att skapa ett likvärdigt och jämlikt Finland.  Ordförande för arbetsgruppen är Juho Saari, professor i social- och hälsopolitik. 

För att uppnå målen krävs det att de resurser som används av den offentliga makten omfördelas och att regleringen utvärderas på nytt. De politiska mål som överskrider förvaltningsgränserna bör preciseras med tanke på syftet att minska ojämlikheten.

Arbetsgruppen ska fästa särskild uppmärksamhet vid småbarnspedagogiken, kombinerandet av arbete och familj, utbildningen, arbetet, gränsområdet mellan arbetslösheten och arbetskraften utanför samt boendet, överskuldsättningen och migrationen. 

Arbetsgruppens mandatperiod tar slut den 31 mars 2018. Arbetsgruppens förslag till riktlinjer för behövliga reformer ska vara färdiga att granskas vid statsrådets fortsatta beredning i slutet av våren 2018. 

Arbetsgruppens sammansättning

Ordförande
Juho Saari, professor i social- och hälsopolitik

Medlemmar
Elli Aaltonen, generaldirektör
(Suppleant Olli Kangas, direktör för samhällsrelationer)

Juhani Eskola, generaldirektör
(Suppleant Tuire Santamäki-Vuori, direktör)

Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör
(Suppleant Kirsti Lonka, professor)

Anna-Kaisa Ikonen, borgmästare
(Suppleant Markku Tervahauta, serviceområdesdirektör)

Karina Jutila, direktör
(Suppleant Juha A.Pantzar, verksamhetsledare)

Juha Kaakinen, verkställande direktör
(Suppleant Päivi Hentunen, överdirektör)

Ulla Nord, verkställande direktör
(Suppleant Kaarlo Simojoki, ledande överläkare)

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen 

Ytterligare information: Riina Nevamäki, statsministerns specialmedarbetare, tfn 09 1602 2009 och Juho Saari, professor i social- och hälsopolitik, tfn 040 828 1027