FI SV

Statsminister Juha Sipiläs tal vid statsrådets öppna jubileumssammanträde den 4 december 2017

Statsrådets kommunikationsavdelning 4.12.2017 11.21
Tal

(med reservation för ändringar)

Ärade medlemmar av statsrådet!

Vi har i dag samlats till statsrådets jubileumssammanträde på en historisk dag. För exakt hundra år sedan, den 4 december 1917, avgav Finlands senat, landets dåtida regering, en självständighetsförklaring. Beslutet om självständighetsförklaringen fattades här, i samma byggnad där statsrådet i dag håller sitt sammanträde.

Två dagar senare, den 6 december 1917, antogs självständighetsförklaringen av lantdagen. Den dagen började senare firas som Finlands självständighetsdag. Finlands folk hade tagit sitt öde i sina egna händer.

De hundra åren av självständighet har krävt att finländarna haft mod, visdom och stark tro på morgondagen. När det har behövts har självständigheten försvarats genom extrema uppoffringar. Generation efter generation har byggt ett bättre Finland. På hundra år har vi tagit oss upp ur fattigdom och blivit en av de mest utvecklade staterna i världen.

I självständighetsförklaringen för hundra år sedan deklarerade regeringen att dess främsta uppgift var att förverkliga och trygga Finlands statliga självständighet. Det förpliktar oss än i dag. Den viktigaste uppgiften för varenda en av Finlands regeringar är att trygga vårt lands självständighet. Utan frihet kan vi inte förverkliga finländarnas vilja.

En viktig del i Finlands självständighet är demokratin. Den är stadigt förankrad i grundlagen och lagstiftningen. Många av vårt lands starka sidor har också vuxit fram ur demokratin.

Det finska folket beslutar självt om sina egna angelägenheter. Statsmakten i Finland tillkommer folket, och makthavarna väljs genom fria val. Tilltron till det demokratiska systemet är en av grundstenarna i det finländska samhället. I det här landet ska alla ha en röst och rätt att bli hörd.

Hundra år av oavbruten demokrati är sällsynt i hela världen. Det skiljer Finland från de flesta andra stater i världen. Vårt demokratiska system sträcker sig från lokal nivå ända upp till den högsta statsledningen. När vi firar hundra år av statlig självständighet, firar vi samtidigt den starka finländska demokratin. 

Den finländska demokratin bör dock ständigt utvecklas. Samhällsutvecklingen skapar hot och problem, men även nya möjligheter att fördjupa demokratin. Medborgarnas möjlighet att delta och påverka samhällsutvecklingen bör vara första prioritet också under det stundande nya århundradet.

Som hundraåring är det självständiga Finland en respekterad medlem av det internationella samfundet. Tillsammans med andra stater försöker vi lösa globala frågor. I den internationella verksamheten understryker vi betydelsen av demokrati och samarbete. 

Statsrådet är en väsentlig del av den finländska demokratin. Dess regeringsmakt grundar sig på den folkvalda riksdagens förtroende. Statsrådets medlemmar har anförtrotts ett värdefullt uppdrag, där fosterlandets väl alltid måste stå över alla andra mål.

Tiden för hundra år sedan var svår. Världen omkring oss befann sig i kaos. I Finland rådde nöd och förtvivlan. Våra föregångare kunde inte veta i vilken riktning världen skulle fortsätta sin gång. Men de grep tag i en möjlighet och fattade ett modigt beslut. Tack vare det kan vi fira i dag.

Det exempel som Finlands senat föregick med för hundra år sedan förpliktar regeringarna än i dag. Regeringen måste ha förmåga att fatta beslut och bära ansvar för besluten. Den ska utföra det arbete som den har blivit utsedd att utföra. Vi måste våga ta steg framåt även när världen omkring oss är i gungning.

Ärade medlemmar av statsrådet!

Vi har äran att få vara den sjuttiofjärde regeringen under republiken Finlands historia. När hundraårsjubileet av Finlands självständighet nu stundar är det viktigt att tacka alla våra föregångare. Det är ett stort privilegium att få fortsätta deras värdefulla arbete. 

Jag vill på regeringens och dess ministrars vägnar rikta ett varmt tack till det självständiga Finlands samtliga regeringar och till de ministrar som ingått i dem. Fosterlandets sak har varit gemensam. Jag hoppas att också de framtida regeringarna ska bygga Finland tillsammans. 

Finland inleder den här veckan ett nytt århundrade som självständig stat. Må följande hundra år av självständighet föra med sig lycka, välfärd och fred till vårt land och dess invånare!