Statsminister Rinne deltar i Europeiska rådets möte

Statsrådets kommunikationsavdelning 18.6.2019 10.25 | Publicerad på svenska 18.6.2019 kl. 15.04
Pressmeddelande 319/2019

Statsminister Antti Rinne åker till Bryssel för att delta i Europeiska rådets möte torsdagen den 20 juni och ett eurotoppmöte samt ett möte i Europeiska rådet utan Storbritannien (artikel 50) fredagen den 21 juni.

Vid Europeiska rådets möte ska EU-ländernas ledare behandla tillsättningen av personer på höga poster vid EU:s institutioner och godkänna EU:s strategiska agenda för 2019–2024. Syftet med agendan är att styra arbetet i Europeiska rådet och de övriga EU-institutionerna.

På dagordningen står också den fleråriga budgetramen för 2021–2027, det vill säga EU:s långtidsbudget. Europeiska rådet ska också diskutera klimatförändringarna och strävar efter att enas om ett långsiktigt mål för EU. Dessutom kommer EU-ländernas ledare att ges en översikt av en rapport om desinformation och val som utarbetats av det rumänska ordförandeskapet i samarbete med kommissionen och EU:s utrikesrepresentant.

Vid fredagens eurotoppmöte ska EU-ländernas ledare diskutera en fördjupning av samarbetet inom den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Efter eurotoppmötet ska EU27-ländernas ledare också kort diskutera situationen i fråga om Storbritanniens EU-utträde.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (medierelationer), tfn 050 477 7362, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli.