Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsminister Rinne och Estlands premiärminister Ratas träffas i Tallinn

Statsrådets kommunikationsavdelning 13.6.2019 10.30 | Publicerad på svenska 13.6.2019 kl. 15.54
Pressmeddelande 303/2019

Statsminister Antti Rinne och Estlands premiärminister Jüri Ratas träffas i Tallinn fredagen den 14 juni. Utlandsresan är den första som Rinne gör som statsminister. Premiärminister Ratas gratulerade Rinne med anledning av utnämningen av den nya regeringen redan förra veckan. Samtidigt kom ministrarna överens om att träffas inom en snar framtid.

Statsminister Rinne och premiärminister Ratas diskuterar bland annat ländernas bilaterala relationer, skyddet av Östersjön och fördjupandet av det regionala samarbetet. På mötets agenda står också säkerhetsfrågor som gäller Europa samt andra aktuella EU-ärenden, bland annat Finlands förestående EU-ordförandeskap med start den 1 juli. Därtill diskuterar ministrarna stärkandet av det regelbaserade multilaterala systemet, även mot den bakgrunden att Estland nyligen valts in i FN:s säkerhetsråd för perioden 2020–2021.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 050 421 0422, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare, tfn 050 477 7362, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli