Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsminister Sipilä i Europaparlamentet: Gemensamma beslut måste implementeras

Statsrådets kommunikationsavdelning 31.1.2019 12.03 | Publicerad på svenska 31.1.2019 kl. 12.53
Pressmeddelande 56/2019
Statsminister Sipilä i Europaparlamentet den 31 januari
Statsminister Sipilä i Europaparlamentet den 31 januari

I sitt tal i Europaparlamentet torsdagen den 31 januari framhöll statsminister Juha Sipilä behovet att tillsammans hitta gemensamma europeiska lösningar och effektivt omsätta dem i praktiken. På så sätt kan EU svara på medborgarnas förväntningar, menar statsminister Sipilä.

”Att omsätta beslut i handling är det bästa sättet att bekämpa populism och öka medborgarnas förtroende för EU. EU kan vinna människors förtroende genom att fatta beslut och effektivt implementera dessa, både i medlemsstaterna och i Bryssel”, konstaterade statsminister Sipilä.

Statsminister Sipilä sade i sitt tal att effektivare implementering behövs bland annat i fråga om den inre marknaden, unionens inre och yttre säkerhet, hanteringen av migrationen och bekämpningen av klimatförändringen. Statsminister Sipilä lyfte också fram Finlands EU-ordförandeskap som inleds i juli och centrala frågor som kommer att behandlas under ordförandeskapet.

Statsminister Sipiläs tal i Europaparlamentet ingick i en serie tal där EU-medlemsstaternas stats- och regeringschefer för fram sin syn på EU:s framtid. Initiativet till detta kom från Europaparlamentet efter att stats- och regeringscheferna beslutade att intensifiera debatten om Europas framtid inför de utmaningar som EU möter.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 347 2661, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli