Statsminister Sipilä och Luxemburgs premiärminister Bettel diskuterade Finlands kommande EU-ordförandeskap

Statsrådets kommunikationsavdelning 12.3.2019 17.50 | Publicerad på svenska 12.3.2019 kl. 18.02
Pressmeddelande 150/2019
Statsminister Juha Sipilä och Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel i statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo

Statsminister Juha Sipilä och Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel hade ett enskilt möte i statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo i dag den 12 mars. Sipilä och Bettel diskuterade bland annat prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap och aktuella EU-ärenden, bland annat förberedelserna för Storbritanniens utträde ur EU och färdigställandet av EU:s fleråriga budgetram.

”Hållbar tillväxt, utvecklandet av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarssamarbete samt åtgärder för att begränsa klimatförändringen bör ligga högt på EU:s agenda för kommande år. Det är också viktigt att vi fortsätter att föra dialog för att säkerställa att rättsstatsprincipen följs i alla medlemsländer”, sade statsminister Sipilä.

Sipilä och Bettel utbytte också åsikter om färdigställandet av EU:s kommande fleråriga budgetram och unionens klimatmål.

”Som det kommande EU-ordförandelandet är Finland fast beslutet att slutföra förhandlingarna om budgetramen. Det är säkert möjligt att hitta en finansieringslösning som jämlikt beaktar både unionens nya och mer traditionella prioriteringar och som tar hänsyn till att den kommande budgetramens totalnivå är lägre på grund av Storbritanniens EU-utträde”, konstaterade statsminister Sipilä.

Sipilä tackade Bettel för Luxemburgs medverkan i det gemensamma brev som 17 EU-länder på Finlands initiativ skickade till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk i slutet av februari. I sitt brev betonade länderna vikten av att utveckla EU:s inre marknad.

Mötet med premiärminister Bettel var ett led i en serie av möten som lägger grunden för Finlands EU-ordförandeskap. Statsminister Sipilä har för avsikt att träffa alla EU-länders stats- eller regeringschefer innan Finland inleder sitt ordförandeskap i juli.

Bilder från mötet

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 380, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli