Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsminister Sipilä och Luxemburgs premiärminister Bettel träffas i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning 11.3.2019 9.01 | Publicerad på svenska 11.3.2019 kl. 11.44
Pressmeddelande 149/2019
Pääministeri Sipilä ja Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel

Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel reser till Helsingfors för att träffa statsminister Juha Sipilä tisdagen den 12 mars. Statsminister Sipilä och premiärminister Bettel träffas på Villa Bjälbo för att diskutera centrala teman för Finlands kommande EU-ordförandeskap och andra aktuella EU-ärenden.

Under sin ordförandeskapsperiod kommer Finland att inrikta sig på att färdigställa EU:s kommande fleråriga budgetram, att utveckla EU:s inre marknad, att fördjupa EU:s säkerhets- och försvarssamarbete och att effektivisera EU:s åtgärder för att begränsa klimatförändringen.

Statsminister Sipilä besökte Luxemburg i mars 2018 och träffade premiärminister Bettel och andra representanter för landets ledning.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 380, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli