FI SV EN

Statsminister Sipilä förhandlade med Luxemburgs premiärminister Bettel

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.3.2018 14.44 | Publicerad på svenska 8.3.2018 kl. 17.53
Pressmeddelande 114/2018
Statsminister Sipilä förhandlade med Luxemburgs premiärminister Bettel

Statsminister Juha Sipilä och Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel träffades i Luxemburg torsdagen den 8 mars för att diskutera flera aktuella EU-frågor. Regeringscheferna diskuterade utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen EMU, utvecklandet av försvarssamarbetet inom EU, brexit, prioriteringarna för den nästa budgetramperioden, jordbrukets betydelse och reformen av EU:s jordbrukspolitik.

”De kommande budgetramarna bör i allt högre grad stödja sysselsättning, konkurrenskraft och tillväxtfrämjande investeringar. Också sammanhållningspolitiken och stöd som möjliggör jordbruksproduktion överallt i EU är viktiga frågor för Finland. Försvarssamarbetet och andra nya utmaningar, såsom migration, bör också tas i beaktande i den nya budgeten”, sade statsminister Sipilä.

Regeringscheferna diskuterade också utvecklandet av EMU. Viktiga frågor för Finland är slutförandet av bankunionen och övergången från Europeiska stabilitetsmekanismen till Europeiska valutafonden. Dessa frågor är viktiga också för Luxemburg som har en stor finans- och banksektor. Europeiska valutafonden, som grundades av euroländerna som ett internationellt finansinstitut, har dessutom sitt säte i Luxemburg.

”Finland och Luxemburg är tämligen ense i fråga om utvecklandet av försvarssamarbetet inom EU. Vi har bidragit såväl till behandlingen av försvarsfrågor på stats- och regeringschefsnivå som till inledandet av det permanenta strukturerade samarbetet. Vi måste sträva efter konkreta resultat när det gäller försvarsinvesteringar, utveckling av prestationsförmågorna och funktionsförmåga”, sade statsminister Sipilä.

”Mötet med Luxemburgs premiärminister och fastställandet av gemensamma riktlinjer i betydande frågor var till stor nytta med tanke på det toppmöte som hålls om ett par veckor och där EMU är en av de frågor som behandlas. Våra länder har många gemensamma intressen som vi tillsammans kan föra fram i diskussioner med våra europeiska kolleger”, konstaterade en nöjd statsminister Sipilä.

I morgon den 9 mars träffar statsminister Sipilä storhertigen Henri av Luxemburg. 

Ytterligare information: Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli