FI SV EN

Statsminister Sipilä till nordiskt statsministermöte i Sverige

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.5.2018 16.15 | Publicerad på svenska 9.5.2018 kl. 17.22
Pressmeddelande 247/2018
Statsminister Sipilä till nordiskt statsministermöte i Sverige

Statsminister Juha Sipilä deltar i de nordiska statsministrarnas årliga informella sommarmöte i Höga Kusten i Sverige den 22 och 23 maj. Statsministrarna diskuterar utvecklingen av det nordiska samarbetet samt aktuella EU-frågor och internationella frågor, såsom situationen i Syrien och Nordkorea.

Vid ett tidigare möte har de nordiska statsministrarna satt som mål att göra Norden till världens mest integrerade region. Vid mötet i Höga Kusten fortsätter samarbetet bland annat på digitaliseringens område när statsministrarna diskuterar möjligheterna till 5G.

Under den andra mötesdagen träffar statsministrarna också representanterna för Grönland, Färöarna och Åland samt representanterna för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Statsministrarna är traditionsenligt inbjudna tillsammans med sina makar och makor. Även fru Minna-Maaria Sipilä deltar.

Ytterligare information: Jani Raappana, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 0295 160 306 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

//Reviderat pressmeddelande 9.5. kl. 17: mötet ska vara i maj, inte i juni.//