Statsminister Sipilä reser till Kuopio i framtidsarbetets tecken

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.5.2018 14.58 | Publicerad på svenska 11.5.2018 kl. 14.00
Pressmeddelande 245/2018
Seuraava 100 -tapahtuma järjestettiin Vaasassa 24.4.

Statsminister Juha Sipilä har bjudit in studerande och personal vid Östra Finlands universitet för att diskutera vilka som är de centrala frågorna för Finland och EU på 2020-talet. Evenemanget med temat Kohti seuraavaa sataa (Med sikte på följande hundra år) som statsminister Sipilä står värd för arrangeras vid universitetets campus i Kuopio måndagen den 14 maj.

Teman som diskuteras är miljöförändringar och tillgången till naturresurser, inlärning i en digitaliserad värld samt åldrande, levnadsvanor och hälsa. Deltagarna diskuterar temana i grupper och presenterar sedan de viktigaste framtida frågor som de har kommit fram till. Deltagarna föreslår också lösningar till dessa frågor. Både frågorna och lösningarna presenteras på statsrådets Twitterkonto @valtioneuvosto. Evenemanget kan också följas på Twitter under hashtaggen #Seuraava100.

Evenemanget utgör ett led i statsrådets gemensamma framtidsarbete och en fortsättning på tidigare evenemang med samma tema i Helsingfors, Uleåborg, Åbo och Vasa. Behållningen av evenemangen utnyttjas i regeringens framtidsredogörelse, i statsrådets och ministeriernas framtidsarbete och i beredningen av Finlands EU-politik. Framtidsarbetet stöder också Finlands nästa regering och dem som utarbetar regeringsprogrammet.

Under dagen får statsminister Sipilä också höra om verksamheten vid universitetets biomedicinska enhet och om inlärning på arbetsplatsen inom ramen för utbildningen vid yrkesinstitutet Savon ammattiopisto.

Dagens program avslutas med att statsminister Sipilä diskuterar EU:s framtid vid en offentlig tillställning som ordnas i samarbete med Norra Savolax landskapsförbund i Minna Canths hem Kanttila kl. 16.30. Diskussionsmötet i Kuopio utgör ett led i en mer omfattande serie av EU-diskussioner. Diskussionerna om EU kan följas på Twitter under hashtaggen #munEU.

Mer information om evenemangen Kohti seuraavaa sataa 
Mer information om EU-diskussionerna

Ytterligare information: Kari Jääskeläinen, specialmedarbetare, tfn 0295 160 544 och Mari-Kaisa Brander, kommunikationschef, tfn 040 131 3388, mari-kaisa.brander(a)vnk.fi, statsrådets kansli

Bilder
Sammanfattning av resultaten av workshopparna
Videor av resultaten av workshopparna
Pressmeddelande (Kuopion yliopisto)