Statsminister Sipilä: Finland och Norge kan föregå med gott exempel i fråga om samarbete

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.1.2019 18.05 | Publicerad på svenska 28.1.2019 kl. 12.04
Pressmeddelande

Vid statsministrarnas enskilda möte diskuterades bilaterala förbindelser, Arktisfrågor och situationen i Ukraina. Aktuella EU-ärenden som lyftes fram var bland annat brexit och Finlands EU-ordförandeskapet. Statsminister Juha Sipilä och Norges statsminister Erna Solberg förde bilaterala diskussioner i Helsingfors i samband med det nordiska klimatmötet fredagen den 25 januari.

Statsministrarna också diskuterade rättstatens principer i Europa.

”Respekt för rättsstatsprinciperna utgör kärnan både i nordiska och i europeiska samhällen. Våra viktigaste värderingar står dock inför allvarliga hot. Likasinnade stater, såsom Finland och Norge, bör försvara rättsstatsprincipen i Europa i svåra tider. Vi måste vara ihärdiga och innovativa när vi söker lösningar till de här utmaningarna”, sade statsminister Sipilä.

Att stödja Europeiska unionens inre marknad är en av prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap. Digitaliseringen har en viktig roll med tanke på en bättre fungerande inre marknad.

”Jag är mycket glad över att Norge aktivt har främjat de nordiska och baltiska ländernas samarbete i fråga om digitaliseringen. Tillsammans kan vi visa prov på ledarskap och med vårt välfungerande regionala samarbete tjäna som ett gott exempel för andra EU-länder”, berättade statsminister Sipilä.

Norge är inte medlem i Europeiska unionen, men landet hör till EU:s inre marknadsområde. 

Ytterligare information: Jani Raappana, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 0295 160 306, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli