Statsministrarna Rinne och Löfven träffades i Stockholm

Statsrådets kommunikationsavdelning 18.6.2019 16.29
Pressmeddelande 323/2019

Statsminister Antti Rinne har gjort ett traditionellt besök till grannlandet Sverige i början av sin statsministerperiod.

Statsminister Rinne träffade Sveriges statsminister Stefan Löfven i Stockholm. Statsministrarna känner varandra sedan 2000-talet. Under dagens samtal behandlades bland annat aktuella EU-ärenden, till exempel Finlands förestående EU-ordförandeskap och budgetramar, samt tillsättningarna av EU-poster på hög nivå.

Statsministrarna diskuterade också migrationsfrågor samt finska och svenska medborgare som finns i IS-läger. Ministrarna framhöll särskilt bättre förhållanden för barnen i lägren.

”Den här frågan gäller inte bara Sverige eller Finland, utan alla länder i Europa”, sade statsminister Rinne.

Statsminister Rinne redogjorde också för innehållet i sitt regeringsprogram, bland annat för trafikprojekt och förlängning av läroplikten. Klimatförändringen och skyddet av Östersjön fick en framträdande roll i diskussionerna. Ministrarna betonade vikten av att länderna agerar tillsammans i frågor som rör miljöskydd. Under samtalen fördes också fram en idé om att ordna en särskild Östersjökonferens.

”Skyddet av Östersjön är en viktig fråga för oss, och Östersjöns tillstånd har en omedelbar inverkan på människors vardag. Därför är det viktigt att våra länder samarbetar aktivt”, konstaterade statsminister Rinne.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 050 421 0422, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare, tfn 050 477 7362, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli