FI SV EN

Plans pressfrukost på internationella flickdagen – Statsminister Juha Sipiläs tal

Statsrådets kommunikationsavdelning 11.10.2017 9.00
Tal
Plans pressfrukost på internationella flickdagen – Statsminister Juha Sipiläs tal

(med reservation för ändringar)

Bästa åhörare,

I år fyller Finland 100 år. Jämställdhet – kvinnors och flickors lika deltagande i samhället – är en grundläggande värdering för oss finländare. Det är en av de grundpelare som vårt 100-åriga land vilar på.

Finland gav som första land i världen kvinnorna fullständiga politiska rättigheter. I Finlands historia har kvinnorna haft en aktiv roll såväl i det politiska beslutsfattandet som i arbetslivet. En del återstår att göra även i Finland. Det finns fortfarande en kraftig uppdelning i yrken för kvinnor och män. Vi bör arbeta målmedvetet för att bryta denna uppdelning. Barn och unga ska fördomsfritt uppmuntras att söka sig till olika branscher enligt intresse och kunnande. Flickor ska till exempel i allt högre grad uppmuntras att syssla med teknik och naturvetenskap. Samtidigt råder det skriande brist på pojkar inom småbarnspedagogiken och vårdbranschen.

Ett av projekten under Finlands jubileumsår är ”100 jämställdhetsgärningar”. Jag blev väldigt glad när Katariina utmanade mig att delta i Girls Takeover. Jag deltar med stor iver. Så gör även många ledare i Finland och världen. Jag är övertygad om att en större andel kvinnor i beslutsfattandet bidrar till en bättre värld. 

Bästa åhörare,

Finland har utvecklats till en föregångare när det gäller jämställdhet. Nu behöver de som har det sämst ställt i världen vårt stöd och kunnande. Jämställdhet är en av hörnstenarna i den globala utvecklingen. Alltför många flickor har ingen som helst rätt att besluta om sitt eget liv. Än i dag blir alltför många barn utan utbildning och särskilt flickor är i utsatt ställning. Detta är en viktig fråga, eftersom utbildning skapar en stark grund för att man självständigt ska kunna bygga upp sitt eget liv.

Att förbättra kvinnors och flickors ställning är en av de viktigaste prioriteringarna i Finlands utvecklingspolitik. Det är också ett av målen i handlingsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030. I och med klimatförändringen kommer extrema väderfenomen att bli allt vanligare. De länder som lider mest av dessa är vanligtvis fattiga sedan tidigare och har dåliga möjligheter att anpassa sig till konsekvenserna av klimatförändingen. Torka och översvämningar utgör ett hot mot matproduktionen och tillgången till rent vatten. I dessa områden är flickorna ofta de första som blir utan mat, skydd och hälsovård. Därför är klimatförändringen också en fråga som berör barns rättigheter.

Detta måste tas på allvar. EU bör ytterligare stärka sin roll i bekämpningen av klimatförändringen. Medlemsstaterna bör tillsammans vidta allt kraftigare konkreta åtgärder. Utsläppsminskningarna måste motsvara målnivån enligt klimatavtalet från Paris. Hållbar utveckling är en fråga som förenar generationer.

Ett sätt för Finland att främja den internationella diskussionen om jämställdhet är det internationella jämställdhetspriset International Gender Equality Prize, som inrättades för att fira 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Priset tilldelas en aktör som gjort sig bemärkt med att bygga upp och försvara jämställdhet. Den första pristagaren offentliggörs senare i höst.

Kära vänner,

Det är en glädje att få delta i kampanjen Girls Takeover. Jag är säker på att denna dag bidrar med nya perspektiv när det gäller mitt och många andra beslutsfattares arbete.

Tack.