FI SV

Partistöden beviljade

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.2.2018 13.29 | Publicerad på svenska 9.2.2018 kl. 12.43
Pressmeddelande 56/2018
Partistöden beviljade

Statsrådet beviljade torsdagen den 8 februari stöd till partierna för tiden 1.1–31.12.2018. Åland inberäknat uppgår stöden till sammanlagt 29 635 000 euro.

Statsunderstöden beviljas för att stödja partiernas politiska verksamhet samt informationsverksamhet och kommunikation. Partistöden fördelas i proportion till det antal platser i riksdagen som partierna fått i riksdagsvalet. Partistöd har beviljats sedan 1967. 

Ett belopp på 29 486 825 euro av anslaget är avsett att användas för att stödja partiernas politiska verksamhet samt partiernas informationsverksamhet och kommunikation. Av detta belopp är en andel på 5 procent avsedd för kvinnors politiska verksamhet och en andel på 5 procent för verksamhet i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovannämnda understöd.

Av anslaget får 148 175 euro användas i understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland.

Partierna, antalet riksdagsledamöter inom parentes och de beviljade stöden:

Centern i Finland r.p. (49): 7 260 575 euro

Sannfinländarna r.p. (38): 5 630 650 euro

Samlingspartiet r.p. (37): 5 482 475 euro

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (34): 5 037 950 euro

Gröna förbundet r.p. (15): 2 222 625 euro

Vänsterförbundet r.p. (12): 1 778 100 euro

Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9): 1 333 575 euro

Kristdemokraterna i Finland r.p. (5): 740 875 euro

Sammanlagt (199): 29 486 825 euro

Ålands landskapsregering: 148 175 euro

Ytterligare information: Marja-Leena Härkönen, regeringssekreterare, tfn 0295 161 420, statsrådets kansli