FI SV EN

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet i en tid av förändring och osäkerhet

Statsrådets kommunikationsavdelning 14.2.2017 9.21 | Publicerad på svenska 15.2.2017 kl. 10.39
Pressmeddelande 67/2017

Finland tar i maj 2017 emot det tvååriga ordförandeskapet i Arktiska rådet. Den rapport som publicerades den 14 februari erbjuder forskningsbaserad information som stöd för förberedandet och förverkligandet av det finska ordförandeskapet och för att definiera tyngdpunkterna för Finlands arktiska politik samt främja den offentliga debatten om utvecklingsgången i det arktiska området.

I rapporten konstateras det att Finland förbereder sig för ordförandeskapet i Arktiska rådet i en situation där verksamhetsmiljön för den allmänna politiken i fråga om Arktis har blivit osäkrare speciellt vad gäller ekonomin och säkerhetsläget. Till exempel den ekonomiska utvecklingen i fråga om kolvätereserverna i den arktiska regionen samt havsfarlederna ser i dag osäkrare ut än tidigare. Även om man i samarbetet och den internationella hanteringen i fråga om Arktis har uppvisat förmåga att kunna stå emot kriser, har det blivit allt svårare att förutse hur samarbetet i framtiden kommer att påverkas av de allmänt spända relationerna mellan västländerna och Ryssland.

Det sker även förändringar i det internationella systemet för hanteringen av regionen. Under tidens gång har uppgifterna för Arktiska rådets ordförandeland utvidgats och Arktiska rådets betydelse stärkts. Externa aktörer visar ett allt större intresse för regionen och rådet. Som en följd av rådets aktivitet har det även uppstått problem. Man erkänner i allt större grad att rådets ökade uppgifter och effektiva projekt även medför problem och utmaningar i och med att arbetet ökar samtidigt som staterna har begränsade resurser och arbetet blir allt mer splittrat. 

Enligt rapporten är utmaningen för det land som tar emot ordförandeskapet att säkerställa kontinuiteten och effektiviteten i rådets arbete. Samtidigt bör ordförandelandet noggrant följa med och reagera på den globala utveckling som gäller ekonomin, politiken, rättsordningen och hanteringen av miljön i fråga om Arktis. 

I rapporten granskas förändringarna i den arktiska regionen från olika synvinklar: utvecklingen av naturen och dess problem, de samhälleliga utvecklingsriktningarna, de politiska och geopolitiska förändringarna, den ekonomiska utvecklingen och de nya ekonomiska möjligheterna. I rapporten beskrivs dessutom hur man med rättsliga och politiska medel och med särskilt fokus på arbetet i Arktiska rådet strävar till att svara på utmaningarna i den föränderliga regionen. I rapporten görs också en analys av vad ordförandeskapet i Arktiska rådet betyder för Finland och hur Finland kan sköta sitt ordförandeskap effektivt.

Arktiska rådet är ett samarbetsforum för regeringarna och de arktiska ursprungsfolken i åtta arktiska länder som omger Nordpolen, och dess mandat innebär att främja den hållbara utvecklingen och miljöskyddet i den arktiska regionen genom att med forskningsbaserad information bidra till den samhälleliga debatten, genom att ge politiska rekommendationer på hög nivå och genom att främja internationella överenskommelser.

Rapporten har utarbetats av ett konsortium bestående av forskare från Arktiska centret vid Lapplands universitet samt Utrikespolitiska institutet och Finlands miljöcentral SYKE.  Forskningsprojektet leds av Arktiska centret vid Lapplands universitet. Rapporten har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016.

Rapporten (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information: direktör Timo Koivurova, Arktiska centret vid Lapplands universitet, timo.koivurova(at)ulapland.fi eller tfn  040 551 9522