FI SV EN

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Förändring och kontinuitet i Förenta staternas globala roll

Statsrådets kommunikationsavdelning 31.1.2018 10.02
Pressmeddelande 42/2018
Rapport: Förändring och kontinuitet i Förenta staternas globala roll

Utformningen av Förenta staternas globala roll samt de utvecklingsförlopp både på lång och på kort sikt som påverkar den behandlas ingående i en rapport som publicerades i dag den 31 januari.

Rapporten bygger på en analys av Förenta staternas inrikespolitiska processer, de strategiska diskussioner som förs om landets roll och utvecklingen av utrikes- och säkerhetspolitiken. I rapporten diskuteras också Förenta staternas förhållande till den internationella ordningen, de viktigaste stormakterna och Nordeuropas säkerhetspolitiska miljö. Utredningen syftar till ökad förståelse av konsekvenserna av Förenta staternas handlingskraft inom det bredare strategiska verksamhetsfältet i Finland.

Under sitt första verksamhetsår har Donald J. Trumps regering varit aktivare än sina föregångare i att framhäva mellanstatlig konkurrens, betydelsen av militär makt, villkorligheten hos partnerskap och bilaterala transaktioner. Liberala värderingar, som traditionellt har varit viktiga för Förenta staterna, har nu delvis skjutits i bakgrunden. Trots dessa förändringar i fråga om prioriteringar kan man också iaktta kontinuitet i regeringens politik. Förenta staterna står fortfarande i förbindelse med Nato, satsar på närvaro i Stillahavsområdet och Afghanistan, bekämpar internationell terrorism samt ser Ryssland och Kina som sina strategiska konkurrenter.

Trots att förändringarna förmodligen faller inom ramen för den normala variationen i Förenta staternas utrikes- och säkerhetspolitik, väcker de oro bland landets allierade och partner. De transatlantiska relationerna har övergått till en period av väntan, vilket återspeglas i behovet av strategiskt tålamod på längre sikt och selektivt sektorspecifikt samarbete.

Rapporten har utarbetats av en forskargrupp vid Utrikespolitiska institutet. Publikationen utgör ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi.

BETWEEN CHANGE AND CONTINUITY: Making Sense of America’s Evolving Global Engagement -rapporten

Ytterligare information: Mika Aaltola, programdirektör, Utrikespolitiska institutet, tfn 09 432 7780, mika.aaltola(a)fiia.fi