FI SV EN

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Finland behöver framgångsrika ekosystem för innovation

Statsrådets kommunikationsavdelning 15.2.2017 14.15 | Publicerad på svenska 15.2.2017 kl. 14.23
Pressmeddelande 70/2017

Den offentliga sektorn har en stor betydelse för uppbyggandet och utvecklandet av ekosystem för näringsliv och innovation, visar en utredning som publicerades den 15 februari. I utredningen föreslås det att särskilt vissa företagstjänster borde förnyas så att de blir mer som ekosystem.

Utredningen om stärkandet av samarbetet inom näringsliv och forskning genom ekosystem för innovation behandlar utvecklingen och den interna dynamiken i ekosystem, dvs. i sådana nätverk som bygger på inbördes beroendeförhållanden. Den snabbt ökade informationsmängden och tillgången, utvecklingen av kommunikationstekniken och globaliseringen av värdenätverken har förändrat innovationsverksamheten. Processen från idé till produkt eller tjänst sker allt oftare i samarbete och interaktion med ett flertal olika aktörer. 

Utredningen stöder tanken om att Finland har utvecklat och håller på att utveckla välfungerande ekosystem för näringsliv och innovation. Stödjandet av ekosystemen förutsätter enligt utredningen dock att det tankesätt som ekosystemen bygger på får fotfäste och kan utvecklas inom den offentliga sektorn både på statlig nivå och på landskapsnivå. 

Ekosystemen kan inte ledas direkt av den offentliga sektorn, men sektorn har en viktig roll som utvecklare. Förutom att se till att den samhällsnyttiga verksamhetsmiljön (utbildning, forskning, finansiering, infrastruktur) fungerar bra, innebär den politik som bygger på ekosystem även att innovationssektorns aktörer ska uppmuntras till att rikta in sig på de stora samhälleliga utmaningarna. 

Därför föreslår utredarna att den offentliga sektorn i samarbete med näringslivet, högskolorna och andra innovationsaktörer ska ha till huvudsaklig uppgift att förverkliga och stödja val som fokuserar på de huvudsakliga utmaningarna. På detta sätt kan ett litet land som Finland inrikta sin närings- och innovationsverksamhet möjligast effektivt och klara sig i den globala konkurrensen även med begränsade resurser.  Innovationsverksamheten och näringslivet måste hitta de små marknadsnischer där vi är föregångare.

Enligt resultaten från utredningen är det särskilt företagstjänsterna som borde förnya sig och bli mer som ekosystem. Den pågående reformen i fråga om tillväxtvägar och landskap medför en ypperlig möjlighet att se över hela systemet för företagstjänster med betoning på de behov inom ekosystemen för innovation som gäller att upprätthålla interaktionen och se till att finansieringen kan överskrida områdesgränserna. För utvecklandet av ekosystemen behövs det samarbetsplattformer som gör det möjligt för aktörerna (näringsliv, högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor) att samarbeta, utbyta information och utarbeta en gemensam vision.

De fall som var föremål för utredningen togs från fyra samhällsekonomiskt viktiga ekosystem (skogsbranschen, digitalisering, hälsobranschen och Clean Tech). Resultaten av utredningen bidrar till förståelsen för ekosystemets interna utvecklingsdynamik och för de lokala omständigheternas betydelse för framgången. Utöver de enskilda företagens behov bör man vid uppbyggandet av ekosystem även ta i beaktande utvecklandet av ett mer omfattande ekosystem, flexibiliteten i tjänsterna, förmågan att förnya sig samt skapandet av ett förtroende mellan de olika aktörerna.

Utredningen utfördes av Ramboll Management Consulting Oy, 4Front Oy, Urban Mill och VPSolutio. Utredningen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2015. Utredningens resultat kommer att användas under det näringspolitiska arbetsseminarium om nya samarbetsformer och verktyg inom näringsliv och forskning som hålls i Helsingfors den 9 mars 2017.

Utredningen Innovaatioekosysteemit elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyön vahvistajina

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information:

Projektchef Henrik Pekkala, Ramboll Management Consulting Oy, tfn +358 40 5355 638, förnamn.efternamn@ramboll.com

Konsultativ tjänsteman Pirjo Kutinlahti, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 29 50 48260, pirjo.kutinlahti(at)tem.fi