FI SV EN

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Företagande och stöd för företagande i fråga om personer med funktionsnedsättning

Statsrådets kommunikationsavdelning 16.2.2017 14.38
Pressmeddelande 76/2017

Möjligheter och hinder i fråga om företagandet hos personer med funktionsnedsättning utreds i en rapport som publicerades den 16 februari 2017.

Enligt utredarna utgör främjandet av företagandet hos personer med funktionsnedsättning en helhet som omfattas av 1) basservice, 2) anpassning av basservicen, 3) nya verksamhetsformer och 4) sådana kompensationsbehov på grund av funktionsnedsättningar som förutsätter fortsatta utredningar. Denna helhet ska stödja människor med funktionsnedsättning under inledandet och genomförandet av företagsverksamheten.

Forskningsfrågorna besvarades med grund i en litteraturöversikt, en enkät till sådana personer med funktionsnedsättning som var intresserade av företagande samt intervjuer med sakkunniga och personer med funktionsnedsättning. Dessutom ordnades det workshopar. Som en del av utredningsarbetet lades det fram ett förslag till en guide för sådana personer med funktionsnedsättning som planerar att bli företagare.  

Enligt rapporten är företagande vanligare hos personer med funktionsnedsättning än hos befolkningen i genomsnitt. För främjandet av företagandet hos personer med funktionsnedsättning identifierades i rapporten följande metoder: utbildning i företagande, nätverkande, finansiering, positiv inställning samt att framgångsrika företagare med funktionsnedsättning föregår med gott exempel och att det är lätt att tillgå och förmånligt att använda de verktyg och assistenter som kan ge stöd i arbetet.  

Man kan dock inte på basis av rapporten bedöma hur mycket företagandet ökar som en följd av de föreslagna åtgärderna. Innan man ger ut de politiska rekommendationerna krävs det ytterligare utredningar som stöd för de föreslagna åtgärderna i rapporten, bl.a. om de konkurrensjuridiska och ekonomiska konsekvenserna.

Rapportens tema är viktigt, eftersom personer med funktionsnedsättning kan integreras i samhället bättre än tidigare tack vare företagandet. Samhället drar nytta av att personer med funktionsnedsättning är med i arbetslivet och bedriver företagsverksamhet, eftersom skatteinkomsterna ökar och utnyttjandet av sociala förmåner minskar.

Att öka företagandet hos personer med funktionsnedsättning är en åtgärd inom ramen för regeringens spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra (OTE). Inom spetsprojektet OTE ska man fortsätta utreda de åtgärder som föreslås i rapporten och göra upp en åtgärdsplan för att företagandet hos personer med funktionsnedsättning ska öka i Finland.

Slutrapport

Rapporten har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2016. Utredningen utfördes av Nordic Healthcare Group, stiftelsen Vates och Handelshögskolan vid Åbo Universitet.

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi/sv

Ytterligare uppgifter

Utredningens kontaktperson, produktchef Pyry Niemelä, Nordic Healthcare Group Oy, fornamn.efternamn@nhg.fi, tfn 040 527 0612

Ordförande för styrgruppen, konsultativ tjänsteman Päivi Mattila-Wiro, social- och hälsovårdsministeriet, fornamn.efternamn@stm.fi, tfn 0295 163 467

Medlem av styrgruppen, specialsakkunnig Patrik Tötterman, arbets- och näringsministeriet, fornamn.efternamn@tem.fi, tfn 029 504 9034