Finlands arktiska kompetens får synlighet på konferensen Arctic Circle

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.10.2018 15.21
Pressmeddelande 41/2018

Arctic Circle är ett viktigt evenemang med fokus på arktiska frågor. Konferensen ordnas årligen i Reykjavik, och i år äger den rum den 19–21 oktober. Evenemanget för samman cirka 2 000 deltagare från 60 länder. Finland får mycket synlighet vid evenemanget.

Kompetensområdena för digitalisering, artificiell intelligens och smart teknik är framgångsfaktorer för Finland. Information som förmedlas av satelliter kan användas till exempel i meteorologiska tjänster, system för översvämningsprognoser, istjänster och sjötrafik. Sot är ett av de mest betydande kortlivade ämnen som påverkar klimatet. Dessa teman behandlas lördagen den 20 oktober i Finlands break out-session som fokuserar på Finlands nya samarbetsmöjligheter i den arktiska regionen (Finland and new elements in Arctic cooperation).

Ordföranden för Finlands delegation för arktiska frågor, statssekreterare Paula Lehtomäki vid statsrådets kansli, inleder break out-sessionen. Finland representeras också av Johanna Ekman, projektchef vid Meteorologiska institutet, Kimmo Kanto, direktör på Business Finland, och Jaakko Henttonen, specialrådgivare vid utrikesministeriet. Diskussionen leds av ambassadören Harri Mäki-Reinikka från utrikesministeriet.

Dessutom ordnar Gränsbevakningsväsendet i anslutning till sitt ordförandeskap i Arktiska kustbevakningsforumet en internationell session som gäller luft- och sjöräddning i den arktiska regionen.

Information om Finlands politik för Arktis
Mer information om konferensen Arctic Circle

Ytterligare information: Nina Brander, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 040 823 8492, [email protected], Harri Mäki-Reinikka, ambassadör för nordisk politik, utrikesministeriet, tfn 050 324 9962, [email protected] och Ritva Hautanen, tjänsteman för arktiska frågor, utrikesministeriet, tfn 050 597 4287, [email protected]