Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finlands regering och Europaparlamentets talmanskonferens möts i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning 21.8.2019 15.20 | Publicerad på svenska 21.8.2019 kl. 16.22
Pressmeddelande 408/2019

Finlands regering möter Europaparlamentets talman David Sassoli och ordförandena för parlamentets politiska grupper i Helsingfors den 6 september. Syftet med mötet mellan regeringen och parlamentets talmanskonferens är att diskutera prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap och samarbetet mellan EU-institutionerna.

Talmanskonferensen fattar bland annat beslut om ärenden som rör parlamentets arbetsorganisation och planeringen av lagstiftningsarbetet. Den har också behörighet i frågor som rör förbindelserna med övriga EU-organ, nationella parlament och länder utanför EU.

Besöket inleds på fredag morgon med ett enskilt möte mellan statsminister Antti Rinne och talman Sassoli i Ständerhuset. Efter detta samlas talmanskonferensen och Finlands regering till ett gemensamt sammanträde.

Därefter fortsätter gästernas program i riksdagen där de träffar vice talman Tuula Haatainen och företrädare för riksdagens talmanskonferens och stora utskottet.

Besöket avslutas med en lunch i statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo.

Ytterligare information: Tuomas Nirkkonen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 597, statsrådets kansli

Antti Rinne regeringen