Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsminister Sipilä och Belgiens premiärminister Michel träffades i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning 20.2.2019 13.19
Pressmeddelande 102/2019

Statsminister Juha Sipilä och Belgiens premiärminister Charles Michel träffades i Helsingfors onsdagen den 20 februari. Viktiga frågor som behandlades på mötet var EU:s kommande fleråriga budgetram, utvecklandet av EU:s inre marknad, brexit och klimatförändringen.

”Inom den närmaste framtiden står EU inför viktiga klimatpolitiska beslut i fråga om klimatmålet för 2050 och uppdateringen av utsläppsminskningsmålet för 2030. EU måste bidra till uppnåendet av målen i klimatavtalet från Paris och sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Både Belgien och Finland är med i den grupp av länder som för en ambitiös klimatpolitik och vi arbetar tillsammans för ett nettonollutsläppsmål för 2050”, konstaterade statsminister Sipilä.

Mötet med Belgiens premiärminister var ett led i en serie av möten som lägger grunden för Finlands EU-ordförandeskap. Statsminister Sipilä har för avsikt att träffa alla EU-länders stats- eller regeringschefer innan Finland inleder sitt ordförandeskap i juli. Han har nu diskuterat med stats- eller regeringscheferna för 21 olika EU-länder.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 347 2661, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli