FI SV

Finland 100 år: Statsrådet har öppet hus den 26 augusti kl. 10–14

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.8.2017 11.30
Pressmeddelande 350/2017
Finland 100 år: Statsrådet har öppet hus den 26 augusti kl. 10–14

Lördagen den 26 augusti håller statsrådet sina dörrar öppna för allmänheten för att fira 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Dörrarna till Statsrådsborgen, Ständerhuset, statsrådets festvåning och Arppeanum står öppna kl. 10–14. En del av ministerierna ordnar egna öppet hus-evenemang samtidigt. Syftet med att ha öppet hus är att återspegla det öppna finländska samhället, god förvaltning och yttrandefrihet.

Under dagen har allmänheten möjlighet att besöka statsrådets lokaler och höra tjänstemän berätta om ministeriernas verksamhet, byggnadernas historia och aktuella teman. Förra gången ordnades öppet hus-evenemang i motsvarande omfattning hösten 2009 för att fira 200-årsjubileet av Finlands egen förvaltning.

Statsrådsborgens dörrar står öppna mot Senatstorget. Under rundvandringen leds besökarna genom den av arkitekt Carl Ludwig Engel ritade byggnaden och dess historiska lokaler och lokaler som är centrala med tanke på det offentliga beslutsfattandet. Rundvandringen omfattar bland annat Statsrådsborgens ståtliga trapphus, statsrådets sessionssal och republikens presidents föredragningssal.                           

Historia och nutid möts i Ständerhuset, som är ritat av arkitekt Karl Gustaf Nyström. I Ständerhuset presenterar flera ministerier sin verksamhet och aktuella teman. Besökarna kan exempelvis delta i en grundkurs i artificiell intelligens, testa en arktisk körsimulator och höra om kommande upphandlingar på försvarets område, såsom om projektet med ersättare för Hornet-jaktplanen och Flottilj 2020-projektet. Allmänheten har också möjlighet att höra om den förnyade Suomi.fi-tjänsten för medborgare, med offentliga tjänster koncentrerade på ett och samma ställe, och om senaste nytt från smakers och naturtillgångars värld. Historiska figurer från hundra år tillbaka i tiden ger allmänheten en inblick i självständighetens begynnelse.

Statsrådets festvåning finns på adressen Södra Esplanaden 6 nära Salutorget. Byggnaden är ritad av arkitekt Carl Ludwig Engel och används som regeringens och statministerns representations- och möteslokal. Nu får man en chans att bekanta sig med byggnadens intressanta historia, dess viktigaste salar och konstskatterna i dem.

Byggnaden Arppeanum på Snellmansgatan 3 har för några år sedan omvandlats från en historisk miljö till en modern, aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Byggnaden är ritad av arkitekt Carl Albert Edelfelt och den byggdes 1869 för att tjäna som ett kemiskt laboratorium och museum för Kejserliga Alexanders-universitetet.

Också justitieministeriet, inrikesministeriet och utrikesministeriet har öppet hus

Också en del av ministerierna har öppet hus samma dag. Vissa av dem deltar även i evenemang som ordnas inom ramen för Tillsammans-veckoslutet på olika håll i landet för att fira jubileumsåret.

Justitieministeriet öppnar sina dörrar för allmänheten på Södra Esplanaden 10 kl. 10–14. Under dagen får man bland annat lyssna på informationsinslag om olika teman, besöka ministeriets lokaler, delta i konstrundvandringar och lyssna på presentationer av elektroniska demokratitjänster. Till slut kan man dricka kaffe och rösta på evenemangets bästa program.

Också justitieministeriets förvaltningsområde deltar i dagens evenemang på olika håll i Finland. Tingsrätterna presenterar sin verksamhet i Kuopio, Idensalmi, Esbo och Tusby. Man har också möjlighet att bekanta sig med högsta domstolens lokaler i Helsingfors. Brottspåföljdsmyndighetens huvudevenemang ordnas i Dickursby i Vanda. Också en del fängelser håller sina dörrar öppna för allmänheten.

Inrikesministeriets dörrar står öppna på Kyrkogatan 12 kl. 10–14. På programmet står korta föreläsningar för allmänheten om inre säkerhet, invandring och Finlands flagga. Ute på Kyrkogatan har allmänheten dessutom möjlighet att bekanta sig med Helsingforspolisens, Helsingfors räddningsverks och Finska vikens sjöbevakningssektions materiel. På gatan finns också ett kaffetält. 

Vid utrikesministeriet berättar Finland 100-ambassadören Pekka Huhtaniemi och enhetschefen Jyrki Paloposki om Sjöekipagets historia. Föreläsningarna för allmänheten hålls kl. 11–12 och 13–14 vid utrikesministeriet, Engelsalen, Maringatan 22 (ingång från havssidan, dörr A3).

Statsrådets öppet hus-evenemang är en del av Tillsammans-veckoslutet (den 25–27 augusti) då det ordnas mycket program både i Finland och utomlands för att fira jubileumsåret. 

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet deltar i evenemang som ordnas under den finska naturens dag den 26 augusti. Jord- och skogsbruksministeriet deltar i dagens evenemang på cirka trettio ekogårdar och invid cirka fem strömmande vattendrag på olika håll i Finland. Som en del av de officiella evenemangen under dagen uppträder miljöministeriets kör Ymmällä i Sibbo storskogs nationalpark tillsammans med kören Sipoon Sointu, barnkören Välke och damkören Pilke. Avgång från parkeringsplatsen vid naturstigen Ponus Traditionspost kl. 13. Konserten i skogen börjar cirka kl. 13.30. Adress: Västervägen 237, 04130 Sibbo

Notera den 26 augusti i din kalender – information om dagens program uppdateras på adressen valtioneuvosto.fi/avoimet-ovet

Programmet för statsrådets öppet hus-evenemang klarnar under augusti månad. Uppdaterad information finns på evenemangets webbsida på adressen valtioneuvosto.fi/avoimet-ovet. Ministerierna informerar om sitt program och ger praktiska anvisningar på webben och i sociala medier närmare tidpunkten för evenemanget.

Det är inte möjligt att lämna sina saker i förvar vid besöksobjekten, så det lönar sig att lämna stora väskor och ryggsäckar hemma. Man ska också hålla ytterkläderna med sig under rundvandringen. Rullstosburna besökare hänvisas till en tillgänglighetsanpassad entré.

Mer information på webben:

Webbsida om öppet hus-evenemanget i statsrådet 

Statsrådets verksamhets- och representationslokaler  

Webbsida om öppet hus-evenemanget vid justitieministeriet 

Information om programmet under Tillsammans-veckoslutet (den 25–27 augusti) 

Twitter: #avoimetovet  #valtioneuvosto


Ytterligare information: Heikki Hovi, enhetschef, tfn 0295 160 090 och Päivi Paasikoski, kommunikationschef, statsrådets kansli, tfn 040 547 6279