FI SV

Ansökningstiden för Finland 100-programmet går ut i oktober

Statsrådets kommunikationsavdelning 2.10.2017 13.30 | Publicerad på svenska 2.10.2017 kl. 14.52
Pressmeddelande 442/2017
Ansökningstiden för Finland 100-programmet går ut i oktober

Jubileumsåret för Finlands hundra år av självständighet har kommit att bli alla tiders största och mångsidigaste programhelhet i Finland. Till programmet, som är öppet för var och en, har så här långt knappt 5 000 enskilda projekt anslutits och Finland 100-aktivitet finns på alla kontinenter och i över hundra länder. Ännu under oktobermånad är det möjligt att ansöka till det officiella programmet för Finlands 100-årsjubileum. Ansökningstiden går ut den 31.10.2017.

Ivern över att delta i programmet har på ett positivt sätt överraskat Finland 100-organisationen vid statsrådets kansli. Över en halv miljon finländare och Finlands vänner är aktivt med och gör jubileumsåret.

”Både programförslagens antal och mångsidighet är något som vi aldrig sett förut. Tack vare finländare och Finlands vänner har alla tiders jubileumsårsprogram fötts. Vad vi vet har en liknande helhet inte beskådats någon-stans tidigare”, säger Suvi Innilä, programchef för Finland 100.

Självständighetens jubileumsår har byggts i enlighet med dess tema, tillsammans. Programansökan, som är öppen för vem som helst, öppnades i april 2015 i god tid före själva jubileumsåret inleddes. Programansökan, som finns på Finland-webbplatsen, är öppen fram till den 31.10.2017 kl. 24.00.

”Alla ansökningar som kommit in inom utsatt tid behandlas. Om man ännu planerar att lämna in ett eget programförslag, var gärna ute i god tid. Det lönar sig inte att lämna in ansökan i sista minuten”, påminner Innilä.

Hela året, hela Finland och utomlands

Den största delen av jubileumsprojekten är regionala eller lokala och aktiviteten fördelar sig jämt i hela landet, från väst till öst och från söder till norr. Dessutom är 1 100 projekt rikstäckande. Cirka 600 projekt förverkligas utomlands på sex kontinenter och i över hundra länder.

Det populäraste temat har varit naturen. Över 1 000 projekt har nämligen tagit fasta på den finländska naturen. Ett av de populäraste sätten att förverkliga ett projekt är genom musiken, framför allt i form av körsång. I jubileumsårets program har mycket gjorts tillsammans för den goda sakens skull, till exempel har man stickat yllesockor till nyfödda och veteraner. Drygt hälften av projekten tar fasta på Finlands 100 åriga berättelse men även mycket av innehållet lotsar Finland framåt.

Vem som helst har kunnat föreslå sitt projekt till jubileumsårets ära. De projekt som uppfyllt grundförutsättningarna har fått användningsrätt till Suomi Finland 100-logotypen. Under åren 2015-2016 har det också ordnats tre möjligheter att ansökan om statsunderstöd för programprojekt. Genom två av dem balanserades programutbudet för samhälleliga projekt och projekt som stärker Finlands framtid. Den tredje ansökan gällde program som förverkligas utomlands. För företagens kommersiella verksamhet har de funnits två olika möjligheter att delta.

Tilläggsinformation:

Programchef Suvi Innilä, förnamn.efternamn@vnk.fi, t. 050 597 7552

Kommunikationschef Päivi Pirttilä, förnamn.efternamn@vnk.fi, t. 040 705 3323

Information om programmet och evenemangskalender

Information om ansökan till programmet

Ytterligare information, material och bildsättningsbilder för medias användning

****

Finland 100. I år fyller det självständiga Finland hundra år. Vår generations mest betydelsefulla jubileumsår pågår. Jubileumsåret firas hela året, i hela landet och årets tema är tillsammans. Vem som helst kan föreslå projekt till den officiella programhelheten fram till slutet av oktober 2017. Sekretariatet för projektet Finland 100 år, vid statsrådets kansli, ansvarar för jubileumsårets förberedelser och koordinering. För det regionala arbetet i landskapen ansvarar Finland 100-regionnätverket. suomifinland100.fi, #finland100, #suomi100