Årsdagen av vinterkrigets utbrott uppmärksammas i november

Statsrådets kommunikationsavdelning 1.11.2019 12.32
Pressmeddelande 575/2019

I år har det förflutit 80 år sedan vinterkriget bröt ut. Kriget började den 30 november 1939 när Sovjetunionen anföll Finland utan krigsförklaring.

Enligt ett hemligt tilläggsprotokoll till en icke-angreppspakt som Tyskland och Sovjetunionen ingick i augusti 1939, den så kallade Molotov–Ribbentrop-pakten, hörde Finland till den sovjetiska intressesfären. Pakten var en av de viktigaste orsakerna till att vinterkriget bröt ut. Vinterkrigets strider pågick i 105 dagar och upphörde den 13 mars 1940.

Försvarandet av självständigheten krävde ett tungt offer. Över 25 000 finländare stupade och cirka 44 000 skadades i vinterkriget. Över tusen civila miste livet. För Sovjetunionen var förlusterna många gånger större. Finland bevarade sin självständighet, men förlorade 11 procent av sitt landområde till Sovjetunionen. Till följd av detta förlorade cirka 430 000 finländare, 12 procent av befolkningen, sitt hem då de placerades ut på andra orter.

Största delen av soldaterna i vinterkriget hade fötts innan Finland blev självständigt, de äldsta redan på 1800-talet. Under mobiliseringen i oktober 1939 inkallades åldersklassen 1900–1918 i tjänst. I krigets slutskede inkallades även den äldre åldersklassen 1894–1899.

Minnet av vinterkriget kommer att hedras både på årsdagen av krigets utbrott, den 30 november 2019, och på årsdagen av krigets slut, den 13 mars 2020.

Vid minnesmärket över vinterkriget tänds ett ljus som symbol för vinterkrigets varje dag

Statsledningen lägger ned en krans på det nationella minnesmärket över vinterkriget på Kaserntorget i Helsingfors klockan 13 på årsdagen av vinterkrigets utbrott den 30 november. Efter kransnedläggningen tänds det vid minnesmärket 105 ljus som symboliserar krigets 105 dagar. Med ljusen hedras finländare, utländska frivilliga och Finlandsvänner världen över som stödde och försvarade Finland under vinterkriget.

Minnesstunden är öppen för alla.

Minnesstund i Helsingfors domkyrka på årsdagen av krigets slut

På 80-årsdagen av vinterkrigets slut den 13 mars 2020 hålls det en minnesstund i Helsingfors domkyrka med början klockan 10. Statsledningen deltar i tillställningen.

Ytterligare information:

Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef, tfn 0295 160 220, tiina-kaisa.laakso-liukkonen(a)vnk.fi, statsrådets kansli

Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert, tfn 0295 160 141, jussi.toivanen(a)vnk.fi, statsrådets kansli

Artikkeln har uppdaterats 27.1.2020: Minnestunden 13 mars börjar klockan 10, inte klockan 11.