De centrala frågorna i 2020-talets Finland dryftas i Åbo under statsministerns ledning

Statsrådets kommunikationsavdelning 6.3.2018 14.06 | Publicerad på svenska 7.3.2018 kl. 13.37
Pressmeddelande 104

Statsminister Juha Sipilä har bjudit in studerande och personal vid Åbo universitet för att diskutera vilka som är de centrala frågorna för Finland och EU på 2020-talet. Evenemanget med temat Kohti seuraavaa sataa (Med sikte på följande hundra år) som statsminister Sipilä står värd för arrangeras vid Åbo universitet måndagen den 12 mars.

Evenemanget utgör ett led i statsrådets gemensamma framtidsarbete och en fortsättning på tidigare evenemang med samma tema i Helsingfors och Uleåborg. Behållningen av evenemangen utnyttjas i regeringens framtidsredogörelse, i statsrådets och ministeriernas framtidsarbete och i beredningen av Finlands EU-politik. Framtidsarbetet stöder också Finlands nästa regering och dem som utarbetar regeringsprogrammet.

Diskussionerna under evenemanget förs i grupp. De framtida frågor som grupperna utformat presenteras på statsrådets Twitterkonto (@valtioneuvosto) och under hashtaggen #Seuraava100.

Under dagen träffar statsminister Sipilä också företagare från Egentliga Finland. En av de frågor som diskuteras är tillgången på kompetent arbetskraft. Kl. 17 ordnas det i Statens ämbetshus en offentlig tillställning där statsminister Sipilä diskuterar EU:s framtid. Diskussionerna om EU kan följas i sociala medier under hashtaggen #munEU. Diskussionsmötet i Åbo utgör ett led i en mer omfattande serie av EU-diskussioner.

Ytterligare information: Janika Tikkala, specialmedarbetare, tfn 046 923 4386, och Mari-Kaisa Brander, kommunikationschef, tfn 040 131 3388, mari-kaisa.brander(at)vnk.fi, statsrådets kansli

Bilder
Sammanfattning av resultaten av workshopparna
Videor av resultaten av workshopparna
Pressmeddelande (Turun yliopisto)