FI SV EN

Staten donerar Neste Abp:s aktier till Självständighetsjubileets barnstiftelse

Statsrådets kommunikationsavdelning 4.1.2018 13.40 | Publicerad på svenska 4.1.2018 kl. 13.42
Pressmeddelande 5/2017
Staten donerar Neste Abp:s aktier till Självständighetsjubileets barnstiftelse

Statsrådets allmänna sammanträde fattade i dag beslut om att donera statsägda aktier i Neste Abp till ett värde av högst 50 miljoner euro till Självständighetsjubileets barnstiftelse. Donationen omfattar 922 168 aktier och är en del av en riksdagsledamöters lagmotion som riksdagen godkänt och 100-årsjubileet av Finlands självständighet.

Självständighetsjubileets barnstiftelse har för avsikt att främja och stödja välbefinnandet hos, likabehandlingen av, ställningen för och en bra framtid för barn och barnfamiljer som bor i Finland. Stiftelsen kan också främja och stödja föräldraskap, barns uppväxtförhållanden och barnuppfostran. Stiftelsen bildades 1987 i samband med det självständiga Finlands 70-årsjubileum.

I och med donationen minskar statens andel av det röstetal som aktierna medför i Neste Abp till under 50 procent (49,74 procent).

Ytterligare information: Markku Rajala, specialmedarbetare, tfn 050 396 0018, statsrådets kansli, Ilpo Nuutinen, regeringsråd, tfn 029 516 0145, statsrådets kansli, och Petra Kouvonen, ombudsman, tfn 041 455 2280, Självständighetsjubileets barnstiftelse